Aktuelt

OBOS har startet bygging av over 1100 boliger

Ved utgangen av mars hadde OBOS rundt 3000 boliger under bygging i Oslo.området. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

OBOS-konsernet igangsatte i første kvartal i år bygging av 880 nye boliger i Norge og 247 i Sverige.

– Bare i mars igangsatte vi 559 boliger i Norge. Det er viktig for oss å intensivere byggingen av leiligheter til medlemmene, og da spesielt i Oslo og andre områder med stort prispress. Det kan på sikt bidra til å stagge de galopperende boligprisene som gjør at mange, spesielt unge, i dag ikke har mulighet til å kjøpe bolig, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

OBOS sin andel av de totalt 1127 igangsatte boligene i første kvartal er 947 boliger.

Nye boligkjøpsmodeller
Mange av boligene som legges ut for salg fremover vil bli tilbudt med alternative boligkjøpsmodeller som gjør at flere får en lettere vei inn på boligmarkedet. Områder med sterk boligprisvekst er prioritert.

– Vi vil allerede i år prøve å få til mellom 700 og 800 boliger med ordninger som OBOS Bostart og OBOS Deleie. Langsiktig er målet 1000 boliger i året. Med dette gir vi våre medlemmer mulighet til å kjøpe bolig som enten har 10 prosent nedsatt pris eller som selges med en deleieløsning som gjør at kjøperne i starten leier inntil halvparten av leiligheten av OBOS. Begge disse modellene vil bidra til at flere som i dag faller utenfor kan komme seg inn på boligmarkedet. I dag er det bare OBOS som tilbyr så mange boliger med alternative innstegsmodeller, sier OBOS-sjefen.

Rekordsalg av nye boliger
Salget av nye boliger fikk en bråbrems da koronapandemien rammet for et år siden, men tok seg raskt opp igjen. OBOS-konsernet solgte i fjor 3633 nye boliger i Norge og Sverige, en oppgang på sju prosent fra 2019 – og det sterkest nyboligsalget siden 2016. Utviklingen har fortsatt inn i 2021.

Det ble i første kvartal solgt 749 boliger i Norge, 518 i Sverige og 2 i Danmark – til sammen 1269 boliger. Av dette utgjorde OBOS sin andel 1132 boliger. Det er en økning på 54 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og OBOS sitt sterkeste boligsalgskvartal noensinne.

Ved utgangen av mars hadde OBOS-konsernet 6007 boliger i produksjon i Norge og Sverige, OBOS sin andel av dette utgjør 5128 boliger. 3000 av boligene er under bygging  i Oslo-regionen.

Mange nye prosjekter i 2021
– Både i Norge og Sverige opplever vi sterk etterspørsel etter småhus, en trend som er forsterket ytterligere av pandemien og muligheten for å jobbe hjemmefra. Samtidig er etterspørselen etter leiligheter i storbyene fortsatt sterk, spesielt mindre to- og treroms  leiligheter. Dette drives både av lave renter, økt kjøpekraft hos mange og et ønske om mer plass.

–  Nå satser vi videre og har som mål å øke boligbyggingen og salget ytterligere i alle markedssgmenter. Vår langsiktige strategi for tomteinvesteringer og planlegging gjør at vi er klare til å sette i gang flere steder. Fokuset er å dekke medlemmenes boligbehov i og rundt de største byene i Norge og Sverige, sier Siraj.