Aktuelt

OBOS åpner nettverk med nærkontorer

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid

OBOS er i ferd med å etablere et nettverk med profesjonelle «hjemmekontorer» seks steder i Oslo-området.

Koronapandemien har gitt både arbeidsgivere og ansatte nye forventninger til hvordan arbeidshverdagen kan organiseres mer fleksibelt.

– Derfor ønsker vi å teste et konsept vi har kalt OBOS Nærkontor. Ideen er å tilby bedrifter en hybrid som både ivaretar det beste fra hjemmekontoret og den faste kontorplassen, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. 

En undersøkelse Respons Analyse har gjort for OBOS i januar 2021, viser at 63 prosent av dem som har hatt hjemmekontor under koronaepidemien i Oslo og Viken, forventer økt fleksibilitet fra arbeidsgiver når det gjelder hvor de utfører jobben sin i framtiden. Over halvparten av disse oppgir at de ser for seg å ha hjemmekontor en til tre dager i uken også etter at korona-situasjonen er løst.

Tar ny arbeidshverdag på alvor
OBOS Nærkontor blir gode kontorfasiliteter i nærheten av der folk bor. Bedrifter kan abonnere på plasser til egne ansatte, og fritt veksle på hvilke og hvor mange kontorplasser de benytter gjennom uken.

Kjørberg Siraj understreker at dette i første omgang er et konsept OBOS ønsker å teste, men dersom løsningen treffer, er markedet stort og OBOS er klare til å utvide raskt.

Tanken er å ta vare på fleksibiliteten og produktiviteten fra hjemmekontoret, med mindre tid brukt på reising, og samtidig forebygge fysiske og psykiske plager med gode arbeidsstasjoner utenfor husets fire vegger.

– Vi tror at de bedriftene som klarer å tilby den fleksibiliteten og friheten arbeidstakerne forventer, også er de som har det største konkurransefortrinnet når det gjelder å tiltrekke seg den beste arbeidskraften i framtiden, mener konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Bidrar til bolig- og byutvikling
De fleste boliger inneholder ikke kontorfasiliteter, selv om stadig flere jobber hjemmefra. Dessuten er lokale arbeidsplasser viktig for å skape aktivitet og god byutvikling.

Nærkontorene skal hovedsakelig plasseres utenfor sentrumskjernen, og på den måten bidra til god byutvikling og gode bomiljøer ved å bidra til å variere aktiviteten i næringslokaler på bakkeplan og skape mer liv mellom husene.

– Mange har etterlyst hva som skjer med boligene etter pandemien. Vi tror imidlertid svaret er å bringe hjemmekontoret ut i lokalmiljøet gjennom nye nærkontorer. Da sikrer man tilgang til en fleksibel arbeidshverdag uavhengig av om man har råd til å kjøpe seg en større bolig med plass til hjemmekontor, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Mindre pendling betyr lavere utslipp
Det å ha fleksibel tilgang til en kontorplass nært hjemmet, vil kunne redusere trafikkbelastningen i rushtiden. Dermed kan OBOS Nærkontor også bidra til å redusere klimabelastningen.

– Nedstengningen under koronaepidemien har vist oss at det faktisk er mulig å få til miljøgevinster i form av lavere belastning på veiene i rushtrafikken. Dette er en dugnad som OBOS mer enn gjerne bidrar til, sier Kjørberg Siraj.