Nyheter

Nytt innhold, nytt byggeprosjekt

Det nye Livsvitenskapsbygget vil nå bli på totalt 97 000 kvadratmeter.

Oslo universitetssykehus (OUS) får nye forsknings- og laboratorielokaler i Livsvitenskapsbygget, som Statsbygg oppfører for Universitetet i Oslo (UiO). Det ble klart etter styrevedtak hos Helse Sør-Øst (HSØ) torsdag 17. juni.

Dermed er det duket for et helt nytt og enda mer innholdsrikt Livsvitenskapsbygg ved Forskningsparken i Oslo. Når det står ferdig, vil det samle forskere i Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved OUS i tillegg til forskningsmiljøene innen kjemi, farmasi og livsvitenskap hos UiO, som opprinnelig skulle holde til i bygget alene.

Sammen vil OUS og UiO dra nytte av hverandres kompetanse, utstyr og fellesområder.

Det nye Livsvitenskapsbygget vil nå bli på totalt 97 000 kvadratmeter. Det er rundt 12 000 kvadratmeter større enn det var lagt opp til da kun UiO skulle holde til i bygget.

KLM vil disponere om lag 30 000 kvadratmeter og kan dermed samle diagnostikk og forskning mye tidligere enn først planlagt. Både OUS og UiO stiller svært høye krav til funksjonalitet og stabilitet i forhold til den virksomheten som skal foregå, og bygget vil bli et av de mest avanserte forskningsbyggene i Norge.

– Innflyttingen i helt nye og fremtidsrettet bygg gir oss muligheten til tettere samarbeid på tvers av fagmiljøene innad i klinikken – både innen diagnostikk og forskning. Dette vil både styrke vår konkurranseevne og bidra til et bedre tjenestetilbud for våre pasienter, og det er selvsagt veldig gledelig, sier klinikkleder Andreas Matussek.

– Det har vært et meget godt samarbeid mellom Statsbygg, OUS, HSØ og UiO i arbeidet som førte frem til denne viktige beslutningen. Vedtaket er en milepæl i arbeidet med realisering av Livsvitenskapsbygget og åpner helt nye muligheter for fremragende livsvitenskapsforskning og innovasjon, sier Per Morten Sandset, leder av livsvitenskapsprosjektet hos UiO.

Det nye Livsvitenskapsbygget skal være et felles bygg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Her skal ulike fagmiljøer jobbe tverrfaglig for å utvikle nye løsninger på store utfordringer innen helse og bærekraft med tilgang til det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning og innovasjon i verdensklasse.