Nyheter

Nysnø investerer i unik, norsk materialteknologi for batterier

Bildet: Cenate AS produserer nanopartikler av silisium som øker energitettheten i batterier og bidrar til økt elektrifisering globalt.

Med billigere og mer effektive batterier i elektriske kjøretøy bidrar teknologien til økt elektrifisering globalt.

Cenate AS er et norsk selskap som produserer avanserte nanopartikler av silisium. Disse brukes til å øke energitettheten i litium-ionebatterier samtidig som kostnadene synker. 

– Denne investeringsrunden gjør det mulig for Cenate å optimalisere og kvalifisere våre nye produkter og samtidig oppskalere og kvalifisere produksjonsprosessen for masseproduksjon. Vi får muligheten til å ta et stort steg nærmere kommersialisering i samarbeid med noen av verdens ledende batteri- og anodeprodusenter, sier Erik Sauar, administrerende direktør i Cenate, i en pressemelding.

Transportsektoren har stått for høyest utslippsvekst de siste tiårene og utgjør i dag nesten en fjerdedel av verdens CO2-utslipp. Elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene – med billigere, mer effektive og bærekraftige batterier som en sentral brikke. Norske Cenate utvikler og produserer avanserte silisiumpartikler som kan benyttes i anodematerialet i dagens batterier. Silisium kan teoretisk lagre opptil 10 ganger mer litium enn konvensjonelle anodematerialer. Effekten er lavere kostnader, bedre ytelse fra batteriet og økt energitetthet.

Mer effektive batterier

– Batterietterspørselen øker, og det trengs teknologiske fremskritt for å styrke både ytelsen og bærekraften til batterier. Cenate har utviklet en helt ny type silisiumbaserte nanopartikler for anoden i disse batteriene og dessuten en unik produksjonsteknologi for å lage dem, sier Jean-Baptiste Curien, investeringsansvarlig i Nysnø Klimainvesteringer.

– Teamet og teknologien i Cenate er et resultat av tiår med forskning og utvikling i et av verdens ledende miljøer for materialteknologi basert i Norge, avslutter Curien i Nysnø Klimainvesteringer.

Interesse fra verdensledende batteriprodusenter

Gjennom kapitalinnhentingen vil Cenate fortsette kvalifiseringsløpet for nanopartiklene av silisium og oppskalere produksjonsprosessen slik at den blir klar for en senere investering i kommersiell masseproduksjon.

Nysnø Klimainvesteringer investerer sammen med andre investorer og materialprodusenten Elkem, Must Invest og Bonheur i en runde på om lag 42 millioner kroner. I tillegg mottar Cenate støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge som bringer den totale kapitalinnhentingen til nærmere 75 millioner kroner.

Nysnø Klimainvesteringer AS (Nysnø) er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp. Gjennom en forvaltningskapital på 1,7 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi. Nysnø har hovedkontor i Stavanger og eiers av Nærings- og fiskeridepartementet