Nyheter

Nye Torvbråten skole blir BBC-dokumentar

Torvbråten skole. Illustrasjon: LINK Arkitektur

Nye Torvbråten skole i Asker berømmes for klimavennlige løsninger i BBC-dokumentar.

LINK Arkitektur står for arkitektur og landskapsarkitektur i prosjektet sammen med Veidekke som entreprenør og Stora Enso som massivtre-leverandør.

BBCs dokumentarserie om bærekraftige bygninger lanseres i disse dager. Målet med serien er å dele «beste praksis» for hvordan bygninger kan utformes, konstrueres og drives for å forbedre menneskers livskvalitet og bevare planeten vår.

Torvbråten skole, som presenteres i serien, fokuserer både på sosial bæredyktighet og miljøriktig arkitektur. Skolen er utformet med bakgrunn i naturmaterialer og for å gli godt inn i omgivelsene. Form, plassering og detaljløsninger er utformet med fokus på energibruk og klimagassutslipp, men også det menneskelige behov gjennom et bygg godt tilpasset sine lokale omgivelser og dens brukere. Likeverd har vært viktig gjennom å skape en universelt utformet løsning som skal være like tilgjengelig for alle.

Torvbråten skole har et bruttoareal på 6717 m2 og er dimensjonert til å huse 470 elever og 46 faste ansatte. Skolen og flerbrukshallen er bundet sammen av en felles kjerne som er skolens hjerterom. Kjernen er et naturlig og pulserende senter med kommunikasjonsårer ut til byggets resterende arealer, samt en tydelig transparent hovedkommunikasjonsåre som bringer elever og lærere tett mot de omgivende naturområdene.

Rundt bygningskroppen slynger det seg et samlende organisk bånd av spiler som tar opp storlandskapets myke former og danner byggets viktigste arkitektoniske kjennetegn. Båndet innehar mange funksjoner som fast integrert solavskjerming, akustisk demping og skjult ventilasjon i hjerterommet. Men båndets viktigste funksjon er at det forankrer skolen til naturen og blir en identitetsbærer for nærområdet.

Et viktig arkitektonisk grep har vært å fremme at byggets konstruksjon består av tre. Bygget er utformet med løsninger med mest mulig eksponerte treoverflater. Langs byggets glassfasader vises frem bærende og avstivende trekonstruksjoner for svalgang som en del av arkitekturen.

De interne rommene er utformet med utstrakt bruk av eksponert massivtre. Dette gir lune og behagelige læringsarealer, samt at treets hygrotermiske og hygroskopiske egenskaper bidrar til et stabilt inneklima. Store vinduer gir ekstra godt dagslys og nærhet til naturlandskapet. De interne rommene stimulerer sanser og vekker følelser. Dette er rom som legger til rette for mangfold, tilgjengelighet, utfoldelse og læring.

Passivhus, massivtre, fossilfri byggeplass, klimagassregnskap, blått tak med fordrøyingsbasseng, solcellepark, energibrønner, energisentraler med vannbåren varme i alle gulv, gjenbruk av rivematerialer, gjenbruk av alle løsmasser og utsprengt fjell på skoletomt, krav til avfallsreduksjon, sortering og gjenvinning er blant de viktigste tiltakene som er gjennomført med tanke på miljøriktig arkitektur. I tillegg er hele skolebygget Svanemerket, og er dermed det andre svanemerkede skolebygget i Norge.