Aktuelt

Nye rekordresultater for Rana Gruber

Bildet: Konsernsjef Gunnar Moe i Rana Gruber legger i dag frem selskapets resultater for første halvår 2021. Foto: Rana Gruber

Solid produksjon og et fortsatt sterkt marked for jernmalm løftet Rana Grubers inntekter for første halvår 2021 til over 1,1 milliarder kroner og driftsresultat på 756 millioner kroner.

Styret har besluttet å dele ut et utbytte for andre kvartal 2021 på 3,86 kroner/aksje, tilsvarende en utbetalingsgrad på 70 prosent.

Høy jernmalmpris

Den norske jernmalmprodusenten Rana Gruber leverer resultater for andre kvartal med inntekter på 573,6 millioner kroner (Q2 2020: 286,5 millioner), med et tilsvarende driftsresultat på 410,6 millioner kroner – nesten tre ganger så høyt som samme kvartal i fjor (Q2 2020: 143,5 millioner). Gjennomsnittlige hematittpriser i markedet var USD 199,9/tonn i andre kvartal (Q2 2020: USD 91,9/tonn).

– Første halvår konkluderes med rekordsterke resultater for Rana Gruber som følge av fortsatt sterk utvikling i jernmalmprisen i tillegg til god planlegging og gjennomføring av produksjonen. Dette løftet inntektene og resultatene til et rekordhøyt nivå for andre kvartal på rad, sier administrerende direktør Gunnar Moe i en pressemelding.

Selskapet har som mål å dele ut 50-70 prosent av resultat etter skatt som utbytte til eierne hvert kvartal. Selskapets styre har besluttet å dele ut et utbytte i andre kvartal på 3,86 kroner/aksje, noe som tilsvarer en utbetalingsgrad på 70 prosent. Rana Gruber har i årets første seks måneder delt ut 6,76 kroner/aksje i utbytte.

Positiv produksjonstrend

I andre kvartal 2021 hadde Rana Gruber en produksjon på 398,9’ tonn jernmalmkonsentrat, en økning på syv prosent fra samme periode i 2020. I andre kvartal 2021 gjennomførte Rana Gruber en planlagt 10-dagers vedlikeholdsperiode ved alle produksjonsfasiliteter.

– Vi fortsatte den positive produksjonstrenden i månedene før sommeren, og alle forsendelser ble levert som planlagt takket være en strategisk oppbygging av råvarer i forrige kvartal. Dette demonstrerer viktigheten av god produksjonsplanlegging og gjennomføring, sier han.

Jernmalm er en viktig innsatsfaktor i globale infrastrukturprosjekter og etterspørselen har økt gjennom 2020 og 2021. Etter sommeren har markedet for jernmalm blitt påvirket av strengere regulering av stålprodusenter i Kina. Det globale markedet for stål er imidlertid fortsatt sterkt og drives av statlige investeringsinitiativer.

Sikret volumer frem til 2030

I juni kunngjorde Rana Gruber og Cargill en forlengelse av det eksisterende samarbeidet med ytterligere fem år, hvor Cargill forplikter seg til å kjøpe og markedsføre Rana Grubers produksjon av hematitt. Forlengelsen sikret salget av alt hematittkonsentrat til 2030. Rana Grubers totale produksjonskapasitet av jernmalm utgjør 1,8 millioner tonn per år. Hematittkonsentrat er selskapets hovedprodukt og utgjør mer enn 90 prosent av produksjonen.

– Forlengelsen til 2030 underbygger kvaliteten på våre jernmalmsprodukter, i tillegg til å gi forutsigbarhet og en videreføring av det strategiske verdifulle partnerskapet med Cargill. Cargill har vist seg å være fremragende når det gjelder å realisere de høyeste prisene på jernmalm over tid. Vi deler i tillegg en felles strategi om å redusere karbonutslippene fra global stålproduksjon. Derfor jobber vi sammen med å utvikle jernmalmskonsentrat med høyere jernmalminnhold, noe som reduserer utslippene til stålverkene, sier Moe.