Nyheter

Nye funn om trinnlyd kan spare kostnader

Bildet: Akustiker Bernt Mikal Larsen har blant annet benyttet et trinnlydapparat med lodd for å måle hvordan trinnlyd/dunkelyd overføres mellom rom med ulike golvløsninger. Larsens funn om trinnlyd har allerede vakt internasjonal interesse.

Multiconsults funn om beregninger av trinnlyd kan bidra til at utbyggere oppnår store kostnadsbesparelser med hensyn til hvilke belegg eller overgulv det er behov for i bygg med betongsåle på grunn og rom med lydkrav.

Funnene har skapt internasjonal interesse.

Akustiker Bernt Mikal Larsen i Multiconsult har gjort nye og svært interessante funn om trinnlydnivåer for betongsåle på grunn. Gjennom sine beregninger har han tallfestet hvor mye trinnlyd som går via bakken når man benytter ulike prinsipper for splitting av betongsåle og isoporlag, noe det til nå ikke finnes særlig kunnskap om.

– Funnene vil ha stor betydning for at det i framtiden blir valgt langt mer rasjonelle og kostnadseffektive løsninger for belegg og overgolv, spesielt for å begrense sideveis støy fra maskineri, sier Bernt Mikal Larsen i en pressemelding.

Kan gi store kostnadsbesparelser

I mangel på sikker kunnskap om trinnlyd sideveis via betongsåle, har det i prosjekter gjerne vært overdimensjonering av belegg eller overgolv.

– Ny kunnskap vil kunne gi store besparelser med tanke på hvor gode belegg eller overgolv man faktisk trenger i bygg med betongsåle og rom med lydkrav. Man vil unngå overdimensjonering eller for strenge krav til gulvbelegg, sier Larsen.

Sikrere grunnlag for riktig valg

Gjennom de nye beregnede utgangsnivå for trinnlyd mener Larsen at leverandører av belegg og entreprenører vil få et langt sikrere grunnlag med hensyn til hva som kreves av overgolv. Dermed vil de bedre kunne velge riktig overgolv for ulike bygg med ulike funksjoner.

Akustikeren forklarer at man tidligere gikk ut fra at alle støyproblemer ble løst dersom betonggolv og underliggende isoporlag ble splittet. Funnene hans viser at det ikke nødvendigvis er riktig, spesielt ikke for maskineri som avgir lavfrekvent støy der støyen går fra et rom til et annet via bakken.

– Valg av riktig løsning for betongsåle på grunn vil blant annet være avgjørende i industribygg med maskineri som avgir lavfrekvent støy. Der kan det være mer riktig å bruke gode vibrasjonsisolatorer enn å splitte betonggolvet.

Stor internasjonal interesse

Det finnes svært lite faglitteratur på området i dag, og derfor mener Larsen de nye funnene vil være svært verdifulle for akustikere både i Norge og utenfor landets grenser.

– Kunnskap om ulike løsninger for betongsåle på grunn vil være svært nyttig for akustikere ved prosjektering av nye bygg. Samtidig har dette stor betydning for viktige grensesnitt mot andre fag som byggeteknikk, bygningsfysikk og arkitektur, forklarer Larsen.

Larsens funn om trinnlyd har allerede vakt internasjonal interesse. Den 4. mai i år presentert han et innlegg på Baltisk Nordisk Akustisk møte (BNAM) i Oslo. I løpet av sommeren skal han presentere funnene sine på ytterligere to prestisjetunge internasjonale konferanser, som International Conference On Vibration Engineering i Shanghai og Internoise i Washington DC. Konferansen i Shanghai arrangeres av universitetsmiljøene i Beijing og Shanghai og avholdes hvert 4. eller 5. år, mens Internoise arrangeres årlig med innlegg fra akustikere verden over.

– Utenlandske akustikere har vist stor interesse for temaet, og uttrykt at dette er meget nyttig kunnskap med tanke på framtidig prosjektering og valg av riktige løsninger. Flere har savnet mer kunnskap om emnet, siden det knapt er omtalt i faglitteraturen. Jeg gleder meg til å vise fram funnene mine, sier Larsen.