Nytt om navn

Nye ansettelser i Cognia konsernet

Bjørn Tjomsland, daglig leder i Cognia Technology og Grant T. Larsen, konsernsjef for Cognia

Cognia satser videre på digital transformasjon av transport- og anleggsbransjen for å møte fremtidens krav til lønnsom drift og reduserte utslipp

Cognia konsernet har de siste årene utvidet sin virksomhet med både selvutviklede konsepter, og erverv av nye virksomheter. Gjennom disse satsingene har Cognia tatt en bredere posisjon i både personbil- og lastebilbransjen.

Gjennom satsingen på Cognia Technology, har Cognia utviklet Linx – en nyskapende, merkeuavhengig digital plattform innen lastebil- og anleggsbransjen for å hjelpe kundene sine til å møte morgendagens krav til effektivitet, sikker drift, samt økte krav til miljørapportering. På kort tid har Linx etablert seg som en ledende plattform i markedet. For å styrke videre kommersiell utvikling av Linx plattformen i både Norge og internasjonalt, er Cognia stolt over å ha ansatt Bjørn Tjomsland som ny daglig leder i Cognia Technology.

– Med sin brede internasjonale erfaring, samt dype kompetanse innen bærekraft og digitalisering, vil Bjørns lederskap akselerere vår satsing på digitale plattformer. Vi er overbevist om at denne satsingen vil være et viktig verktøy for å gjøre våre kunder mere lønnsomme gjennom redusert ståtid, redusert drivstofforbruk og redusert utslipp, og ikke minst bidra til en tryggere sjåførhverdag, sier Grant Larsen, konsernsjef i Cognia.

Bjørn vil jobbe tett med Cognias team innen digital utvikling og rådgivende konsulenter for å hjelpe Cognias kunder med sin digitale reise, løpende forbedring av drift og sette kundene i stand til å møte de miljø- og rapporteringskrav som leverandører i transport- og anleggsbransjen vil møte fremover.

– Cognia konsernet representerer en innovativ kraft i transport- og anleggsbransjen som på sikt vil bidra til en grønnere, sikrere og mer effektiv hverdag for våre kunder. Jeg ser frem til å jobbe sammen resten av Cognia teamet for å bidra til både en nasjonal og internasjonal satsing for Linx, sier Bjørn Tjomsland, ny daglig leder i Cognia Technology.