Aktuelt

Ny rapport fra Byggfakta

Illustrasjonsbilde

– Hva var «normalen» innen nybygg, tilbygg og rehabilitering før pandemien? Hvordan er situasjonen i dag og hvordan ser veien videre ut for disse kategoriene?

Av Pål Engeseth

Disse problemstillingene er sentrale i den ferske rapporten «Nybygg, tilbygg og rehabilitering», som Byggfakta nå lanserer.

Rapporten er delt i tre hoveddeler:

• Normalsituasjonen før Covid-19 (2010 – 2019)
• Hva skjedde i 2020? – (perioden som pågår)
• Perioden fremover og frem til 2025

Ved å dykke ned i hvordan markedet har vært i perioden 2010 – 2019, mener vi at vi kan gjenskape et slags «normalår» for perioden før Covid-19. Siden vi nå er midt i pandemien, kan vi si noe om dagens situasjon og vi kan si noe om fremtiden. Vi kan imidlertid ikke si noe om fremtiden vil bli lik fortiden.

Her er en liten smakebit fra rapporten, basert på tall fra vår egen prosjektdatabase:

Hva skjedde i 2020?

Først og fremst må vi konstatere at 2020 var et annerledesår, på grunn av pandemien. Dette gjelder i høyeste grad også for byggmarkedet. Den største forskjellen var at det ble igangsatt langt færre prosjekter enn i «normalår». Likevel ble det igangsatt mange store prosjekter i 2019 som også holdt stand gjennom hele 2020. Likeledes ble det igangsatt mange nye, store prosjekter i 2020, noe som gjorde at nedgangen i markedet totalt sett var mindre enn mange hadde forventet. Innen privatmarkedet valgte mange i 2020 å bruke penger på rehabilitering og oppgradering på hjemmebane. Med få muligheter til å reise, valgte mange å investere i egen bolig.

Fordeling type bygg

Andelen nybygg igangsatt i 2020 er vesentlig større enn snittet av tidligere år. Dette leder oss til å tro at det er flere småprosjekter innen tilbygg og ombygginger som ble utsatt i 2020. Det samme ser ut til å være tilfelle med både prosjektantall og prosjektverdi innen rehabilitering. Selv om de høye tallene for nybygg veier en del opp for manglende småprosjekter, forrykker dette markedet en del. Enkelte aktører har dessuten hatt problemer med å raskt tilpasse seg endringer i markedet.

LAST NED HELE RAPPORTEN HER (kostnadsfritt)