Aktuelt

Ny og forbedret versjon av BREEAM-NOR-manualen lanseres 21. november

Illustrasjon: I juni mottok prosjektet Fantoftparken i Bergen BREEAM-NOR Outstanding-sertifikat, som er miljøsertifiseringens høyeste nivå. Foto: LINK arkitektur

I den nye versjonen er regjeringens definisjon av «nesten nullenergibygg» tatt inn og klimagassberegninger oppdatert med nye referanseverdier.

Endringer fra versjon 6.0

I den nye manualen er Kommunal- og distriktsdepartementets definisjon av «nesten nullenergibygg» tatt inn for å vise samsvar med EUs taksonomi for bærekraftig finans.

I revisjonsrunden er det også blitt gjort en oppdatering av referanseverdier for klimagassberegninger for materialer i tråd med DFØ sitt verktøy, og omfang i TEK17. I tillegg er forklaringsartikler som presiserer innholdet i manualen lagt inn i den nye versjonen. Mindre forbedringsinnspill fra markedet er også tatt inn.

Tydeligere og mer presis manual

BREEAM-NOR har fått godt fotfeste i Norge og er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg. Gjeldende BREEAM-NOR-manual ble lansert i 2022.

– Revisjonen betyr at BREEAM-NOR er mer tydelig og presis. Det er kun gjort noen få endringer i kravsnivå. Vi kommer til å legge ut en komplett oversikt over hvilke hvilke justeringer som er gjort i hvert emne ved lansering, sier sertifiseringsjef i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen.

Hva innebærer det?

Revisjonen innebærer at alle nye byggeprosjekter som ønsker å BREEAM-NOR-sertifisere, etter 21. november må registreres på BREEAM-NOR versjon 6.1.

De prosjektene som er registrert på versjon 6.0 kan fortsette å bruke den, men det anbefales å omregistrere til versjon 6.1, da det er den mest oppdaterte manualen. Det er kostnadsfritt å omregistrere et prosjekt, og med hjelp av endringsoversikten på byggalliansen.no skal det være smidig og enkelt å få oversikt over hva som eventuelt må justeres for prosjektet.

logo
Bjørn Laberg