Nytt om navn

Ny leder for Insenti Samferdsel

Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti AS og Marit Liv Solbjørg, ny daglig leder i Insenti Samferdsel AS. Foto: Insenti

Insenti Samferdsel har ansatt Marit Liv Solbjørg til å lede satsingen fremover. Solbjørg overtar etter John Ytterhaug som fortsetter som prosjektleder i selskapet.

Marit Liv Solbjørg kommer fra stillingen som avdelingsleder for OPAK sin samferdselsavdeling. Hun har betydelig ledererfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet, statlige utbyggingsprosjekter og offentlige forvaltning på samferdselsfeltet.

– Med Marit Liv Solbjørg inn som daglig leder, John med videre som prosjektleder og en eksisterende gjeng bestående av fem svært dyktige medarbeidere, går Insenti Samferdsel en meget spennende tid i møte. Marit bringer med seg unik erfaring og kompetanse som kan bredde tjenestetilbudet og løfte Insenti Samferdsel betydelig. Dette gleder vi oss til, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti AS.

Jernbane, tunnel og vei
Siden 2016 har Insenti Samferdsel levert tjenester til en rekke samferdselsprosjekter. Selskapet har rammeavtaler med Sporveien, Bane NOR og Fornebubanen, og jobber blant annet med prosjekter som signalanlegg for Sporveien, Follobanen og utvikling av Fornebubanen.

– Insenti Samferdsel er et svært spennende selskap som spisser seg mot den type prosjekter jeg trives med. Det er en forholdsvis ny aktør med stort potensiale, flinke folk og et solid utgangspunkt å bygge videre på, sier Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel AS.

– Min karriere har vært preget av vei og tunnel. Insenti Samferdsel er sterke på jernbane. Denne kombinasjonen av erfaring og kompetanse kan vi gå styrket til markedet med, både i konkurransen om prosjekter og de gode hodene, fortsetter hun.

En imponerende merittliste 
Solbjørg er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Etter studiene har hun vært i Statens vegvesen i til sammen 16 år, hvor hun jobbet på en rekke spennende prosjekter, som Hvalertunnelen, Granfosslinjen og Nordbytunnelen. En milepæl i karrieren var prosjektlederrollen i utbyggingen av veisystemet til ny hovedflyplass på Gardermoen.

– Jeg har fått lov til å være med på veldig mye spennende. Nå gleder jeg meg til å bruke og dele alt dette i Insenti Samferdsel, og utvikle virksomheten videre sammen de ansatte, avslutter Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel AS.

Om Insenti Samferdsel
Insenti Samferdsel AS er et datterselskap til Insenti AS. Selskapet ble etablert i 2016 og har visjon om å være en betydelig aktør på prosjektledertjenester i samferdselsprosjekter, fra tidligfase til gjennomføring.

Insenti Samferdsel AS leverer lang erfaring og solid kompetanse inn i samferdselsprosjekter, og fyller roller som prosjektleder, prosjekteringsleder, byggeleder og kontrollingeniør. Selskapet tar også et større ansvar ved bemanning av hele eller deler av en prosjekt- og gjennomføringsorganisasjon, og utøver et større ansvar for at prosjekter gjennomføres i henhold til budsjett, fremdrift og kvalitet.