Nytt om navn

Ny avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo

Hanne Sophie Solhaug

– Jeg er glad for å få Hanne Sophie Solhaug med på laget som byutviklingsdirektør, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland. – Med henne får vi en dyktig leder med gode resultater i en viktig stilling for hovedstaden.

Hanne Sophie Solhaug kommer fra stillingen som kommunalsjef for by- og tettstedsutvikling i Lillestrøm kommune, og har tidligere vært prosjektsjef for intercity-utbyggingen på Vestfoldbanen i Bane NOR, byplanlegger i LINK arkitektur og i Norconsult AS.

– Jeg ser det som en stor styrke at Solhaug har bred erfaring fra både stat, kommune og som konsulent, sier Kielland. – Byutvikling er samarbeid mellom mange aktører, hvor det er nødvendig å få med seg mange perspektiver for å skape fremtidens Oslo. Jeg er trygg på at Solhaug mestrer balansen mellom å se inn i glasskula og sørge for at de praktiske utfordringene blir løst i Oslos egne store områdeplaner.

Avdeling for byutvikling i Plan- og bygningsetaten har blant annet ansvaret for kommuneplanarbeidet, kommunens områdereguleringer og annet overordnet planarbeid. Totalt har avdelingen i overkant av 60 medarbeidere.

– Jeg ser frem til å bidra til den videre utviklingen av hovedstaden vår og til å bruke min kunnskap til beste for byens befolkning, næringsliv og besøkende, sier Hanne Sophie Solhaug. – Som leder og planlegger vil jeg at vi skal strekke oss etter løsninger som svarer ut dagens behov og gir god livskvalitet, samtidig som løsningene må tåle fremtidens krav. Klok byutvikling er en nøkkel for å nå FNs bærekraftsmål.

Hun vil legge til rette for samarbeid på tvers av ulike fag og aktører, og gleder seg til å bli nærmere kjent med Plan- og bygningsetatens store fagmiljø. Solhaug starter i jobben 1. oktober i år.