Aktuelt

– Norsk samferdsel går inn i en ny epoke

Bildet: Mobilitet 2022 åpnet i Oslo i formiddag, der samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nok en gang varslet redusert satsing på samferdselssektoren. Samtidig ba han bransjen om innspill til økt digitalisering og innovasjon. Foto: Odd Borgestrand

MOBILITET 2022: Det var et sterkt forelesergalleri med blant annet samferdselsminister og næringsminister som åpnet Mobilitetskonferansen i Oslo i dag.

Av Odd Borgestrand

400 deltakere skal over to intense dager diskutere framtidens infrastruktur i perspektiv av det grønne skiftet, pandemien og en usikker politisk situasjon i Europa. Transportøkonomisk Institutt og Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV, har fått med seg 20 partnere fra transportsektoren til Mobilitet 2022-konferansen. Blant disse finner vi Statens vegvesen, Nye Veier, Avinor, Trygg Trafikk, Ruter, NAF, Ruter og Virke. Det er tredje gangen konferansen arrangeres, i år med rekorddeltakelse. Konferansen blir betegnet som vårens store møteplass for forskere, beslutningstakere, planleggere og næringslivsfolk.

En ny transporthverdag

Pandemien er offisielt over, myndighetenes tiltak er et tilbakelagt regime, men transporthverdagen er langt fra slik den var før pandemien. Kollektivtransporten blør, mange jobber på hjemmekontor, flere flytter ut av de store byene og mange har utviklet nye reisevaner. Et av spørsmålene som vil bli besvart er dermed hvordan endringene vil prege samfunnet. Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter er ikke redd for at elbilistene skal overta for kollektivtrafikken. 
– Vi har bedt folk om å unngå kollektiv for å gi færre mennesker trygg reise under pandemien. Nå må vi sikre et godt tilbud med god tilgjengelighet og rett pris. Det handler om å sørge for bedre fleksibilitet. Her har vi en stor utfordring med vår historie der vi har vært statiske alt for lenge, sa han under dagens konferanse.

Den «nye normalen»

– Vi har ingen erfaring fra den «nye normalen». Derfor må det forskes på hverdagslogistikken spesielt i byene.  Vi kan ikke leve med å bruke opp arealene til elbiler i sentrum av de store byene. Det må lønne seg for en familie i utkanten av byene å ta kollektivt framfor elbil. Det er krevende å tvinge folk til noe de ikke vil. Vi må hjelpe folk flest til å ta de gode valgene for å sikre en bærekraftig hverdag. Vi må reise sammen når vi kan og reise alene når vi må. Vi vet i dag når de vil reise og de dataene må vi benytte til å tilby kollektiv transport. Utnyttelsesgraden i kollektivtrafikken i Stor-Oslo er bare på 20 prosent, og det er ikke bærekraftig understreket Reitan Jenssen.

Endret reisemønster

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt, var tydelig på at reisemønsteret er endret for alltid. 
– Vi kommer ikke tilbake til reisemønsteret som vi hadde før pandemien. Vi vet nok til at vi må tenke nytt og øke fleksibiliteten. Myndighetene må gå aktivt inn for å bidra til bedre kapasitet og til å utnytte gjeldende kapasitet. Nye kollektivløsninger som tilbyr «dør til dør» vil alltid bli foretrukket, og  her kommer mange nye og spennende aktører på banen, mente han.  

Bremsene er satt på

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var invitert for å formidle regjeringens planer for framtidig mobilitet. Hans hovedbudskap til bransjen var at regjeringen nå setter på bremsene. 
– Ettervirkningene av pandemien, krig i Europa og i tillegg til høy temperatur i norsk økonomi vil påvirke samferdselssektoren, slo han fast. 
– Veksten i bevilgninger til samferdsel vil ikke fortsette. Vi må ta vare på den infrastrukturen vi har, men samtidig som vi skal utnytte ny teknologi.  Handlingsrommet er redusert, og vi står midt i en uhyggelig tid. Vi trenger hjelp av dere til å ta de gode valgene. Vi er usikre på hva som blir de nye reisevanene, men uansett må vi ta noen tøffe valg i denne sektoren. Fellesskapets midler skal fordeles og samferdsel møter tøffere konkurranse fra andre sektorer, sa han, og innrømmet at det ikke var et gledens budskap til sektoren. Han understreket likevel at det fortsatt skal brukes mye penger på norsk infrastruktur. 

– Neste nasjonal transportplan skal bidra til et effektivt og nytt transportsystem inn i det grønne skiftet. Det forskes for lite innen samferdselssektoren, men her er det også kamp om midlene, innså samferdselsministeren.