Aktuelt

Norsk arkitektkontor bygger bofellesskap i Den nordiske paviljongen i Venezia

Digital collage, Helen & Hard

Det Stavanger-baserte arkitektkontoret Helen & Hard er årets utstillere i Den nordiske paviljongen under arkitekturbiennalen i Venezia i utstillingen Det vi deler.

Arkitekturbiennalen i Venezia er verdens viktigste internasjonale arkitekturutstilling, og finner sted hvert andre år. Årets biennale har hovedtemaet How will we live together? Den nordiske paviljongen eies av Norge, Sverige og Finland, og Nasjonalmuseet har ansvar for utstillingen hvert sjette år. Arkitekturbiennalen åpner 22. mai 2021, ett år forsinket som følge av korona-pandemien.

I Venezia lager Helen & Hard et helt nytt prosjekt som tar utgangspunkt i bofelleskapet Vindmøllebakken i Stavanger. Vindmøllebakken er tegnet av Helen & Hard, og er et unikt kommersielt boligprosjekt som bygger på beboermedvirkning og bærekraftige løsninger. Vindmøllebakken vant Statens pris for byggkvalitet 2020. I Vindmøllebakken har beboerne relativt små, men fullt utstyrte leiligheter, felles områder og funksjoner, og et levende lokaldemokrati.

Det vi deler jobber Helen & Hard videre med åtte av beboerne i Vindmøllebakken, og utfordrer dem til å tenke seg en enda mer radikal videreutvikling av bofellesskapet: Hvilke deler av privatsfæren er de villige til å flytte ut av leiligheten og dele med naboer – og med publikum?

­- I tillegg til å være arkitekter er vi selv beboere i Vindmøllebakken. Dette har gjort oss bevisst på potensialet som ligger i denne boligformen med tanke på å håndtere noen av de sosiale og miljømessige utfordringene samfunnet står overfor i dag. I Venezia ønsker vi å utforske dette potensialet og vise hvordan samspillet mellom beboere og involverte aktører kan skape en tilpasningsdyktig arkitektur, sier Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf, som er partnere og kreative direktører i Helen & Hard.

– Det er et stort behov for å utforske nye felles boligmodeller i boligsektoren, og Helen & Hards måte å jobbe på er nyskapende og relevant. I det siste året har spørsmålene om hvordan vi bor – og hvordan dette kan knyttes til ensomhet, sosiale møteplasser og fellesskap – bare blitt mer akutte, sier kurator Martin Braathen ved Nasjonalmuseet.

En nordisk modell
Prosjektet bygger videre på den nordiske bofellesskapsmodellen, som forener selveierskap og selvstendige boenheter med delte funksjoner og fellesskap. Modellen ble først utviklet i Norden i 1970-årene og har siden spredd seg rundt i verden.

Utstillingen Det vi deler er ingen utopisk fremtidsvisjon, men et reelt forslag til hvordan man i kommersielle boligprosjekter kan fordele leiligheter og fellesrom og skape overganger mellom private og offentlige rom. Det innovative prosjektet er basert på tett dialog mellom arkitekter og beboere for å skape skreddersydde arkitektoniske løsninger, og er utført med et nyskapende open source heltresystem utviklet i samarbeid med den sveitsiske ingeniøren Herman Blumer.

Publikum i Venezia vil kunne bevege seg gjennom et utsnitt av bofellesskapet som er laget spesielt for utstillingen, med både fellesområder og beboernes private leiligheter. Kunstneren Anna Ihle, som selv bor i Vindmøllebakken, har undersøkt bofellesskapets sosiale og politiske forutsetninger i et videoverk som presenteres i utstillingen.

Det vil være en omfattende digital presentasjon av prosjektet på nasjonalmuseet.no under utstillingsperioden.

Helen & Hard
Helen & Hard ble grunnlagt i 1996 av den norske arkitekten Siv Helene Stangeland og den østerrikske arkitekten Reinhard Kropf. Arkitektkontoret har i dag 26 medarbeidere, og er blant annet kjent for innovativ bruk av tre som byggemateriale og for eksperimentelle boligprosjekter. www.helenhard.no

Det nordiske samarbeidet
Den nordiske paviljongen i Venezia eies av Sverige, Finland og Norge. I 2021 har Nasjonalmuseet hovedansvar for utstillingen på vegne av kommisjonærene Stina Högkvist ved Nasjonalmuseet, Arja-Liisa Kaasinen ved Finlands Arkitekturmuseum og Kieran Long ved ArkDes, Sveriges nasjonale senter for arkitektur og design.

Utstillingen støttes av Nordisk Kulturfond

Utstillingsteam fra Nasjonalmuseet
Hovedkurator for prosjektet er Martin Braathen og Joakim Skajaa er medkurator; formidlingskuratorer er Gudrun Eidsvik og Karianne Ommundsen; prosjektleder er Cathrine Furuholmen.