Nyheter

Norge får prestisjefylte forskningskonferanse

Fra WCTE 2018 i Seoul, da Norge vant WCTE 2023. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Nå overtar Norge WCTE, verdens ledende forskningskonferanse for nye tekniske innovasjoner innen trekonstruksjoner.

Stafettpinnen overtas fra Chile, som har arrangert årets WCTE-konferanse. I 2023 er det vertsbyen Oslo og Norge sin tur. Arrangørene bak WCTE – «World Conference on Timber Engineering» – er alle høgere utdannings – og forsknings institusjoner i Norge som underviser og forsker på ingeniør- og arkitekturvitenskap innen tre. I tillegg bidrar Oslo by, VisitOslo og Innovasjon Norge. Norge vant denne muligheten i sterk konkurranse med fem andre nasjoner.

– Som å vinne OL
– Å vinne WCTE kan sammenliknes litt med å vinne et OL. Norge ble valgt ut fordi vi har mye å vise fram, både forskningsfaglig og på grunn av at vi har bygget kompliserte trekonstruksjoner. Vi har eksempelvis både verdens høyeste rene trebygg og verdens lengste trebru. Dette sier professor Kjell Arne Malo ved NTNU som er én av konferansens vertsinstitusjoner. Malo er leder for konferansens faglige innhold og del av et sekretariat som leder gjennomføringen av konferansen.   

– Norge ligger langt fremme internasjonalt på flere av fagområdene som presenteres under konferansen. Dessuten er Norge et attraktivt sted besøke med majestetiske natur, rik kultur og et variert spekter av historiske og ny trearkitektur og trekonstruksjoner, sier Kristine Nore som er medlem av sekretariatet.  

Fem hovedspor
Nå appellerer arrangørene til forskere, studenter og bedrifter som arbeider vitenskapelig med ulike fagområder innen utvikling av trekonstruksjoner og trearkitektur.

– Nå som konferansen kommer til Norge for første gang, er det viktig at mange norske forskere og andre som arbeider med tre som materiale deltar. Vi håper at norsk forskning og utvikling vil bli godt representert under WCTE 2023. Konferansen er delt opp i fem hovedspor med mange undertemaer, så alle vil kunne finne seg sitt tema, sier professor Anders Q. Nyrud ved NMBU som er medlem i sekretariatet og som representerer én av vertsinstitusjonene. 

Involvere bredt
Siden WCTE har svært høy prestisje verden over og samler mye internasjonal interesse, skal arrangørene også benytte muligheten å synliggjøre norsk næringsliv og kunnskapsbedrifter.

– Det var viktig da vi søkte at vi ville benytte anledningen en ren forskningskonferanse på dette nivået, til også involvere bredt. Norge signaliserte at vi ikke ønsket at WCTE i Norge bare skulle bli en konferanse for verdenseliten av forskere, men også en mulighet for en større synliggjøring av bedrifter som arbeider med tre i bygg. Derfor vil vi parallelt med konferansen gjennomføre flere sidearrangementer som involverer og synligjør bedrifter, forskning, utdanning for et bredt publikum – i Oslo by. For de tilreisende fra andre land, vil vi med hjelp fra VisitOslo og Innovasjon Norge bidra til åpne opp øynene for Oslo og Norge som reiselivsdestinasjon. Dette forteller Knut Werner Lindeberg Alsén, som er del sekretariatet og ansvarlig for den daglige driften av det og kommunikasjonen. 

Astrup Fearnley Museum. Arkitekt: Renzo Piano / NSW Arkitektur. Foto: Grigory bruev via Envato

Sterkt konkurransefortrinn
– At stafettpinnen til WCTE nå overtas fra Chile til Norge betyr at verdens øyne rettes mot innovasjon og utvikling av tre i Norge og Norge som reisemål. Innovasjon Norge heier på og støtter utviklingen av WCTE 2023 i Oslo, sier seniorrådgiver Krister Moen ved Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har støttet utformingen av konferansen helt fra starten av.   

– Å få et slikt arrangement til Norge betyr at vi får en unik mulighet til å vise frem spesielt norske byggløsninger for den globale eliten av utviklere innen trekonstruksjoner. Norge regnes per i dag blant verdens desidert ledende nasjoner innen utvikling av store trekonstruksjoner. Denne posisjonen kan utnyttes til et sterkt konkurransefortrinn for et stort internasjonalt marked som etterspør bærekraftige byggløsninger, sier Moen.

Lansering av nettside
Som del av at stafettpinnen overtas fra Chile lanserer WCTE Norge i dag ny nettside.

– Vi la tidlig vekt på også å synliggjøre norsk design og norsk designmiljø som del av WCTE 2023 i Norge. Derfor er derfor vi glade for at vi tidlig fikk med Uniform med på laget, som har utviklet konferansedesignen og den nye nettsiden, sier Lindeberg Alsén.

Les mer på: www.wcte2023.org

Om WCTE 2023:
World Conference on Timber Engineering (WCTE) er verdens ledende forum der det aller nyeste av tekniske og arkitektoniske løsninger og innovasjonene innen trekonstruksjoner blir presentert. WCTE ansees uten tvil som det mest prestisjefylte internasjonale arrangementet innen treteknologi til bygg, trekonstruksjoner og design av trearkitektur. Konferansen som har mellom 800 og 1200 deltakere holdes annethvert år i ulike verdensdeler, og tiltrekker seg forskere, ingeniører, arkitekter, konsulenter, entreprenører, prosjektledere, leverandører og produsenter fra alle kontinenter. I år ble biennalen gjennomført av Chile, som en 100 prosent digital konferanse. Arrangørene regner med at WCTE 2023 blir en fysisk konferanse. 

Arrangørene:
Vertsinstitusjonene for WCTE 2023 er NMBU, NTNU og AHO, sammen med vertsbyen Oslo. Disse får støtte fra Treteknisk, Oslo Met, Sintef, Bergen Arkitekthøgskole, NIBIO, VisitOslo og Innovasjon Norge. Rothoblaas er sponsor, og det er plass til mange.

Konferansetema
WCTE 2023 har følgende hovedspor: Materialer og innovative produkter, bærekraft og miljøpåvirkning, ingeniørkunst i tre, trearkitektur og implementering.