Aktuelt

Nordec vant storkontrakt ved Giga Arctic i Mo i Rana

Bildet: HENT AS og Nordec OY har samhandlet om leveransen av tjenester og råvarer til batterifabrikken i Mo i Rana i rundt ni måneder. Foto: HENT

Nordec OY skal blant annet levere stål og betongelementer til HENT sitt prosjekt for FREYR, batterifabrikken Giga Arctic i Mo i Rana.

Nordec OY er valgt som totalunderentreprenør for råbygg etter en innledende fase hvor erfaring fra prosjekter med tilsvarende kompleksitet, kompetanse og kapasitet var vektlagt.

HENT AS og Nordec OY har samhandlet om leveransen av tjenester og råvarer til batterifabrikken i Mo i Rana i rundt ni måneder. Det ble besluttet av byggherre FREYR Battery og HENT å ta med råbyggsentreprenøren allerede i samspillsfasen, for å sikre korrekt prisbilde, framdrift og optimalisering av løsninger.

– Samarbeidet vi har hatt i samspillsprosessen har vært godt og vi har hatt en proaktiv samarbeidspartner i Nordec under denne fasen, sier Bahadir Sert, innkjøpssjef for kalkulasjon og innkjøp i HENT.

– Vi er veldig takknemlige for tilliten ved involvering i prosjektet fra en så tidlig fase. HENT og Nordec går nå videre til samarbeidets andre fase; gjennomføringsfasen, sier prosjektsjef i Nordec, Aleksei Karttunen.

17 500 tonn med stål

Arbeidet til Nordec har oppstart i disse dager. Her skal de blant annet levere rundt 17 500 tonn med stål, 65 000 kvadratmeter med brannvegger og komplett taktekking.

– Kontrakten vi har inngått med Nordec er blant de største leverandørkontaktene HENT har inngått så langt. Nordec har ansvar for egen prosjektering i tillegg til både levering og utførelse av råbygg, fasadeelementer, komplette takkonstruksjoner og innvendige brannskillevegger. Arbeidet deres vil etter planen være ferdigstilt i løpet av 2023, sier Bahadir Sert.

– Vi i Nordec er veldig glade for å kunne gjennomføre dette prosjektet sammen med HENT og Freyr. Vi forstår behovene og forventningene til våre samarbeidspartnere. Nå jobber vi aktivt videre for å oppnå målene og for å bistå på best mulig måte, sier Karttunen

Bildet: Prosjektsjef i Nordec, Aleksei Karttunen (t.v.) og Bahadir Sert, innkjøpssjef for kalkulasjon og innkjøp i HENT. Foto: HENT

Bildet: FREYRs batterifabrikk i Mo i Rana er nå i støpeskjeen. Foto: HENT