Aktuelt

Nominert til Årets Bibliotek

Universitetsbiblioteket i Stavanger. Foto: Hundven-Clements Photography.

Universitetsbiblioteket i Stavanger er nominert til Årets Bibliotek i regi av Norsk bibliotekforening.

Interiørarkitektene hos LINK Arkitektur i Stavanger har hatt ansvar for rehabiliteringen av Universitetsbiblioteket i Stavanger. Oppdraget inngår i en rammeavtale på interiørarkitektur som favner om studentrom, undervisningsrom, verksteder, kantiner og arbeidsplasser i tillegg til biblioteket. Målet har vært å skape trygge lokaler som fremmer trivsel og tilrettelegger for sosialt samvær samt å utvikle fleksible romløsninger med komfortable, tidsriktige og bærekraftige interiørvalg.

Nå er Universitetsbiblioteket i Stavanger nominert til Årets Bibliotek. For 30. gang skal Norsk Bibliotekforening dele ut prisen for «Årets bibliotek» under en seremoni 12. januar. Totalt 52 prosjekter er vurdert og fem har gått videre til finalen. I statuttene heter det at prisen tildeles et bibliotek som i de senere år har anvendt nye ideer eller utmerket seg gjennom et godt og effektivt samarbeid med de som bruker/styrer biblioteket. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopplevelse, markedsføring, bruker-vennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen. Biblioteket skal utføre oppgaver og tjenester på et nivå ut over ordinær bibliotekdrift for å komme til vurdering.

Kongsgårdsalongen
Universitetsbiblioteket i Stavanger har fått donert en samling av Alexander Kielland sine verker fra Kongsgård skole. Verkene er samlet i bokhyller med gamle lærebøker og skaper rammen for rommet og et miljø som studenter kan benytte seg av der de jobber med oppgaver, spiller brettspill, er sosiale, eller studerer individuelt eller i gruppe. Rommet som ble benyttet var før et innhugg i en trist korridor, men fremstår nå som en liten oase der studentene kan trekke seg unna de store, travle lesesalene. Idéen for konseptet var å skape en ærverdig bibliotekstemning med bruk av farger og materialer som man assosierer med større, klassiske bibliotek som f.eks. Oxford Library. Rommet er møblert med myke stoler, puffer, marmorbord, sofabenker og arbeidsbord med flaskegrønn linoleum. Lyssettingen er dunkel og stemningsfull, med variasjon av pendler og spotter som blir en fin kontrast til det øvrige lysbildet studentene oppholder seg i.

Studieverkstedet
På Studieverkstedet kan studenter treffe sine skrivementorer, det blir avholdt skrive-workshops og kurs i tillegg til gruppearbeid og studier. Målet var å skape en avslappende stemning med en følelse av skog og natur, – noe helt annet en andre undervisningsrom på campus. Rommet innbyr til kreativitet og samarbeid. Med inspirasjon fra naturens materialer, farger og opplevelser ble følgende grunnmaterialer benyttet: Tapet med skogsmotiv, grønne organiske tepper og hengestoler fra taket. Bord som er laget av trestubber, vegger kledd i kork og en utstoppet elg som en del av virkemidlene som ble brukt for å understreke konseptet. Det ble også designet sittenisjer med myke sofaer som studentene kan trekke seg tilbake i.

Norsk Bibliotekforenings omtale av Universitetsbiblioteket i Stavanger
Biblioteket har gått gjennom omfattande nyskaping dei siste åra. Fra å vera eit tradisjonelt høgskulebibliotek, har dei transformert seg til å bli studentane sin føretrekte plass å vera! Dei har ope 24 timar i døgnet, og satsar på å tilretteleggje samlingane, utstillingane og aktivitetar for studentane. Dei har opna Studieverkstedet, Dataverkstedet og Kongsgårdsalongen med ulike profilar. Biblioteket er òg medansvarleg for fleire fellesressursar i universitets- og høgskulesektoren. Kildekompasset.no og Akademiskskriving.no er to slike ressursar der UB i Stavanger er tungt inne med ressursar. Elles er Læringsstøttesenteret ein viktig del av biblioteket. Her kan studentar som har problem få hjelp gjennom enkeltmannsrettleiing i studiemeistring, kartlegging av dysleksi med meir. UB i Stavanger tilbyr kurs og har faglege arrangement. Mellom anna har dei vore sentrale i ein podkastserie om akademisk skriving, og hatt arrangement som «Shut up and write» og «Skrivenatt». I tillegg satsar dei på sosiale tilbod for studentane som språkcafé, rebusløp, quiz og adventkalender. Studenttrivsel har dei òg fokus på, med teppe for dei som frys, leseplater og kjøkenfasilitetar. Biblioteket klarer å gje studentar og tilsette klassiske bibliotektenester, samstundes som dei gjev ikkje berre litt ekstra, men mykje ekstra!