Aktuelt

Nettpartner og Ramirent samarbeider

Bildet: Per Arne Eliassen, Fleet and Sourcing manager i Ramirent (t.v.) og Per Åge Nymann, markedssjef i Nettpartner

Norges største elkraftentreprenør, Nettpartner, har inngått en samarbeidsavtale med utleiegiganten Ramirent.

– Et samarbeid mellom Nettpartner og Ramirent gjør det mulig for begge parter å være en totalleverandør innen provisoriske strømløsninger – både høyspent og lavspent. Noe som er
avgjørende for å kunne planlegge og drifte en utslippsfri byggeplass. Ramirent er en anerkjent aktør i markedet, og sammen ruster vi oss for grønne leveranser, sier Per Åge Nymann, direktør marked og salg i Nettpartner, i en pressemelding.

– Viktig å posisjonere seg

Nettpartner har store ambisjoner om å være en ledende part innen det grønne skiftet, noe de aktivt utviklet med oppkjøpet av Vestfold Trafo Energi i mai 2021. Lars William Bjørnbakken, leder for Elektro Region Øst i Ramirent, er svært fornøyd med inngåelsen av samarbeidet.

– Alle vet at det kommer et grønt skifte, så det viktigste vi kan gjøre – som tunge aktører i segmentet – er å synliggjøre hvilke muligheter byggebransjen faktisk har, og hvordan de best kan utnytte elektrisitet for å posisjonere seg for fremtiden, sier Bjørnbakken.

Forenkler planlegging, kommunikasjon og drift

Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at Nettpartner og Ramirent sammen bygger komplekse infrastrukturer for både høy- og lavspent. Dermed forenkles også prosessen og kommunikasjonen betraktelig for byggherre og byggentreprenør. Både i planleggingsfasen så vel som ved prosjektering og utførelse. Som byggherre eller entreprenør trenger man da å forholde seg til bare én kontaktperson ved oppstart og drift – uansett spenningstype.

– For å kunne gjennomføre det grønne skiftet, også i byggebransjen, blir det viktig å kunne
effektstyre byggeplassen. Dette innebærer også å skape gode synergier mellom leverandører for best mulig drift av hele elektropakken for kundene våre, forklarer Nymann.

Utstyr, kompetanse og kapasitet

Begge aktørene har svært høy kompetanse innen montasje, med en stor montørstab innen rigg og drift. Sammen har de også tilstrekkelig kapasitet på utstyrsmengde og varianter til å dekke kundebehovet 100 %.
– Nettpartner har en unik tilgang til transformatorer og bryteranlegg samt erfarne driftsledere og vakt og beredskapstjenester, mens Ramirent – i tillegg til utleie av alt fra fordelingsskap til elektriske anleggsmaskiner – også har avtaler for batteriløsninger. Dette gjør samarbeidet svært gunstig for kunden, forklarer Bjørnbakken.

Rådgiving fra begge parter

For Joachim Hasli – faglig leder og elektrosjef i Ramirent, er dette et kjærkomment samarbeid.
– Dette har jeg sett frem til lenge nå. Sammen med Nettpartner kan vi starte planleggingen mye raskere for våre kunder. Nettpartner vil kunne hjelpe oss med høyspentdelen, og sørge for et langt større utvalg og kortere leveringstid på trafo, sier Hasli.
– Vi har en intensjon om å levere et produkt til kunden innen 10 virkedager fra avtaleinngåelse. Målet er også å kunne rådgi kunde så tidlig som mulig i prosjektet, og gjerne bistå med å definere behovene – allerede fra utarbeidelse av anbud eller forespørsler, legger Per Åge Nymann i Nettpartner til.

Mer enn «bare» utslippsfrie byggeplasser

Nettpartner og Ramirent kan levere alt som er av provisorisk strømforsyning, over hele landet til alle formål. Med tilgang til en strømførende ledning, enten høyspent eller lavspent, skal det være muligheter å hjelpe enhver type kunde. Alt fra revisjonsoppdrag til større konserter.