Nyheter

Ned og opp i Trøndelag

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta.

Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 1,1 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 13,9 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden over 5,9 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden. Grafen viser at igangsettingen av byggeprosjekter i fylket i perioden har hatt en forsiktig økning som tiltok utover i 2021 og starten av 2022. I slutten av perioden har byggeaktiviteten stagnert litt.