Aktuelt

NCC tilrettelegger for utbygging på Mortensrud

Illustrasjonsbilde. Foto: NCC

NCC har inngått kontrakt med Oslo kommune for utbygging av felles teknisk infrastruktur på Mortensrud og Søndre Nordstrand.

Arbeidene skal i det vesentlige tilrettelegge for fremtidig utbygging i området. Kontrakten har en verdi på cirka 80 MNOK.

Prosjektet Mortensrud Felles infrastruktur skal sørge for oppgradering av veier, vann og belysning i området. Prosjektet skal legge til rette for fremtidig utbygging, blant annet med ny skole og idrettsanlegg i området.Onsdag ble avtalen signert av Oslo kommune og NCC.

– NCC er glade for å ha blitt tildelt kontrakten. Arbeidene strekker seg over nesten fire år, og består av sammensatte fagområder som passer vår kompetanse meget godt, sier NCCs sjef for Område Oslo, Svein Nilsplass, i en pressemelding.

Arbeidene strekker seg over nesten fire år. De består i hovedsak av grøftearbeider, etablering av nye vann- og spillvannledninger, bygging av anlegg for overbelastning (OV-anlegg), belysningsanlegg for veier samt oppgradering og oppgradering av veier, sideveier og kryss.
Mortensrud prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Undervisningsbygg og Kultur -og idrettsbygg og Omsorgsbygg, med førstnevnte som byggherre for prosjektet.

– Undervisningsbygg er en byggherre vi kjenner gjennom tidligere kontrakter og gjennom ulike rammeavtaler, og vi ser frem til å starte samarbeidet på Mortensrud. Det viser også at vår satsing på miljø, blant annet gjennom å levere utslippsfri teknologi, gir resultater både for byggherren og for oss som entreprenør, sier Svein Nilsplass i NCC.

Arbeidene skal etter planen starte opp i løpet av andre halvdel av august.