Aktuelt

NCC rehabiliterer Halden Helsehus

Illustrasjon Halden Helsehus: Common Ground AS.

NCC og Halden kommune signerte i dag kontrakten om rehabilitering av Halden Helsehus. Kontrakten har en verdi på 142 millioner kroner. NCC starter opp arbeidet umiddelbart.

Kommunestyret behandlet saken om Halden helsehus 27. mai og besluttet, etter en vellykket samspills- og utviklingsfase, å inngå avtale med NCC om rehabilitering av helsehuset i Halden.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med NCC gjennom hele denne første samspillsfasen. At vi nå kan signere avtalen som skal gi oss et topp moderne helsehus i Halden – det er en merkedag, sier prosjektleder Ingar Orud i Halden kommune i en pressemelding.

Seks etasjer

NCC har hatt ansvaret for samspillsfasen og starter nå detaljprosjektering og utførelse av komplette arbeider. Entreprisen vil bestå av innvendig og utvendig rehabilitering og sluttproduktet skal fremstå slik at kommunens helseressurser kan utnyttes på best mulig måte. Bygget som skal rehabiliteres er på totalt seks etasjer og totalt areal (BTA) er 6.000 kvadratmeter.

– Gjennom en svært vellykket samspillsfase har Halden kommune, NCC og andre samarbeidspartnere gjennomført en konstruktiv og vellykket prosess. Nå starter vi opp rehabiliteringsarbeidet og vi forventer at prosjektet overleveres Halden kommune som planlagt i august 2022, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggvirksomhet i Norge.

– Det har vært mye jobbing både ved skrivebordet og i området utenfor Helsehuset til nå. Nå blir det godt å komme i gang med ombyggingen av selve helsehuset. Jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid med NCC i denne utførelsesfasen. Nå skal vi sammen jobbe videre for at de første haldenserne kan flytte inn i et nytt helsehus i september 2022 – som planlagt, sier prosjektleder Orud i Halden kommune.

Satser i Viken Øst

NCC har nylig reetablert sin virksomhet i Viken Øst og tilbyr bærekraftige konsepter og løsninger for skoler, barnehager, helsebygg, kontor og svømmehaller.

— Viken Øst er et satsingsområde for NCC, og helse- og omsorgsbygg er sammen med undervisningsbygg, kontor og badeanlegg ett av våre primære satsingsområder. Derfor passer dette oppdraget vår organisasjon svært godt, sier Roger Nygård.

Kontrakten vil bli ordreregistrert i forretningsområdet NCC Building Nordics i 2. kvartal.