Aktuelt

NCC overleverer nytt Bybaneprosjekt

Foto: Bybanen Utbygging

Siden våren 2019 har NCC bygget Bybanen i Bergen gjennom bydelen Fyllingsdalen. Nylig ble det ferdigstilte prosjektet – det tiende utførte Bybaneprosjektet for NCC – overlevert Bybanen Utbygging.

– Jeg er stolt over at NCC nok en gang overleverer et Bybaneprosjekt uten feil og til rett tid. Dette er den tiende entreprisen NCC har ferdigstilt, og samarbeidet med Bybanen Utbygging har som vanlig vært svært godt, sier regionsjef I NCC Henning Simonsen i en pressemelding.

Prosjekt D16 Fyllingsdalen har i hovedsak omfattet grunn- og betongarbeider og bygging av banen forbi Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen. Det er også blant annet bygget nytt veganlegg, tre inn- og utkjøringskulverter samt utført landskapstilpasninger og ikke minst bygging av den nye holdeplassen for Bybanen. 

I tråd med framdriftsplan

Arbeidene startet opp i april 2019, og overleveringen onsdag er i tråd med framdriftsplan.

– NCC har gjennomført anleggsarbeidet etter avtalt fremdriftsplan og uten forsinkelser. Dette har vi fått til ved at NCC er løsningsorientert og gjennom et godt samarbeid mellom prosjektledelsen i NCC og oss i Bybanen Utbygging, sier prosjektleder Åge Haga i Bybanen Utbygging.

Også NCCs leder for prosjekt D16, Steffen Dale, er godt fornøyd med prosjektgjennomføringen. 

– Prosjektet har gått veldig bra, vi har hatt et veldig godt samarbeid med byggherren fra første dag, sier Dale.

D16 prosjektet som er den første grunnentreprisen som er ferdig på dette fjerde byggetrinnet for å få Bybanen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, utgjør endestoppet på banen fram til bydelen.  

Første entreprise

Anleggsområdet har i hovedsak vært mellom Oasen Senter og idrettsplassen ved Fyllingsdalen vgs. Det er også utført arbeider i boligfeltet Ørnahaugen. Ifølge prosjektleder Steffen Dale i NCC har det vært utfordrende elementer i prosjektet, og som er blitt løst på en meget bra måte.

– Å etablere en ny innkjøring i kjelleren på kjøpesenteret Oasen Senter samtidig som senterets  parkeringsanlegg, butikker samt alle helsetilbudene har vært åpne, kunne til tider oppleves utfordrende, men dette har blitt løst på en meget bra måte av de involverte, sier han.

Endestoppet er den første entreprisen som overleveres på dette byggetrinnet, og de første Bybane-vognene ventes å rulle inn på holdeplassen i 2022/23.

Utfordrende prosjekt

– Dette har blitt et veldig fint anlegg som vi håper beboere i Fyllingsdalen vil sette pris på. Vi takker alle som har hatt stor tålmodighet med oss gjennom byggeperioden. Prosjektet har vært utfordrende med tanke på at vi har hatt anleggsarbeid både utenfor og under Oasen kjøpesenter. Videre er det mye trafikk og gående å ta hensyn til ved gjennomføringen. Dette er blitt løst på en god måte av NCC, sier Haga.

NCC fortsetter nå arbeidet med bygging av banen over bydelen Mindemyren. NCC er en sentral entreprenør under utbyggingen av Bybanen i Bergen, og har siden 2008 gjennomført arbeider for Bybanen Utbygging for 2,7 milliarder kroner.