Nyheter

Nå blir det lettere å arbeide trygt i høyden

Foto: Høyden

Høyden AS er den første sertifiserte kursbedriften i Norge etter den nasjonale standarden Fallsikring – arbeid i høyden (NS 9610) som kom i fjor.

Med NS 9610 er fallsikring for første gang forankret i en norsk standard. Det gir bransjen en stor mulighet til å kvalitetssikre både opplæring og utførelse av faget fallsikring.

“Det jobbes utallige timer i fallsikring hvert år, men dessverre er fallulykker den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Nå har bedrifter som arbeider i høyden for første gang anledning til å velge sertifiserte kurs som er forankret i en nasjonal standard for sine ansatte. Vi er stolte av å kunne fortelle kundene våre at de får opplæring og kompetanseheving av en sertifisert bedrift”, sier Ola Østtveit Agledahl, som er en av grunderne i Høyden og ansvarlig for kurs- og rådgivningsvirksomheten i selskapet, i en pressemelding.

“Høyden har i flere år levert fallsikringskurs og utstyr til flere av landets største bygg- og anleggsentreprenører og selskaper innen eiendomsdrift. Denne sertifiseringen er en hyggelig bekreftelse på vår faglige og regulatoriske forankring.”

Foto: Høyden

Sertifiseringsordningen er etablert av Soft Sertifisering som også ledet utarbeidelsen av den norske standarden og nå har revidert Høyden som den første bedriften som får sertifiseringen. 

Sertifiseringsordningen gjør det enklere for alle interessenter å vurdere at kompetansen til instruktørene og innholdet i kursene er av riktig kvalitet og innhold, og i henhold til NS 9610. På sikt vil dette bidra til å øke kompetansen blant de utførende virksomhetene som har deltakere på kurs.