Infrastruktur

Nå åpner begge løp i E6 Vålerengtunnelen

Det er lagt 22500 kvadratmeter ny asfalt i hele tunnelen. (Foto: Espen Børresen, Statens vegvesen).

I begynnelsen av juni 2020 stengte ett løp av Vålerengtunnelen. Nå er Statens vegvesen ferdig med begge løp, og åpner for normal trafikk.

I løpet av førstkommende helg åpner E6 Vålerengtunnelen for normal trafikk i begge løp. Trafikantene må regne med noen stenginger av ett løp ut over sommeren, men disse legges til nattestid for å redusere ulempene for trafikantene.

Vålerengtunnelen er en av landets mest trafikkerte med over 75000 kjøretøy i døgnet. Statens vegvesen gir all honnør til trafikantene som har oppført seg eksemplarisk i byggeperioden. Det har så å si ikke vært trafikale hendelser etter en liten innkjøringsperiode der noen var i tvil om hvordan man flettet i kø.

– All honnør går også til beboere på Vålerenga, Etterstad, Helsfyr og i Kværnerdalen. Disse har tålt en del støyende arbeider i byggeperioden. Vi har forsøkt å varsle disse arbeidene så godt vi har kunnet, og til å ha utført arbeider så tett opp til naboer har vi fått relativt lite klager om støy, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik, og retter en stor tusen takk til trafikanter, naboer og andre for forståelse, tålmodighet og samarbeid i byggeperioden.

Slik ser en nyrehabilitert tunnel ut. (Foto: Espes Børresen, Statens vegvesen). 

Dette er gjort:

 • Skiftet ut alt sikkerhetsutstyr og elektrisk anlegg
 • Nytt styresystem for tunnelen
 • Forsterket om lag 40 m lengde av begge hovedløp av tunnelen (søndre portal) i forbindelse med Bane NORs prosjekt «Kapasitetsøkning Brynsbakken». Eksisterende sikringsstøp og berg er revet og det er etablert nytt armert betonghvelv med vann- og frostsikring. Det er benyttet 2400 kubikkmeter betong og 200 tonn armering.
 • Forsterket cirka 60 m av ubenyttet avrampe mot Galgeberg med nytt armert betonghvelv.
 • Bygget to nye tekniske bygg (T1 Lodalen og T3 Etterstad)
 • Området rundt nytt teknisk bygg T3 ved Etterstad er anlagt med grøntareal og åpnes for publikum
 • Bygget ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
 • Oppgradert og delvis skiftet ut ca. 2500 m med kabelstiger.
 • Lagt cirka 65 000 meter med kabler
 • Fjernet gamle ventiltatorer og montert 26 nye
 • Skiftet ut alt av belysning og etablert totalt 600 nye lysarmaturer.
 • Etablert 1650 m med ledelys
 • Etablert to nye rømningsveier, og oppgradert to eksisterende rømningsveier.
 • Montert sju nye nødstasjon-kiosker, og oppgradert ytterligere fire.
 • Forbedret brannbeskyttelse av tunnel ved å etablere 162 stk veggelementer (ca. 2100 m2), og 5000 m2 plater i tak
 • Etablert fire nye uttak for slokkevann
 • Etablert ny brannvannledning med lengde ca. 350 m i sørgående løp
 • Etablert ca. 60 nye brannslokkingsapparat, og 18 brannslokningsapparatskap.
 • Tetting av vannlekkasjer i tak
 • Trafikksikringstiltak i form av etablering av støtputer og diverse trafikksikringsstøper.
 • Reparert skadet betong i betongtunnel
 • Reparert skader i vegbanen
 • Lagt ny asfalt i begge løp, dette utgjør totalt 22.500 m2 med asfalt.