Aktuelt

Moderne folkepark på gammel industritomt

Bildet: Rabben skal by på et mangfold av tilbud, aktiviteter og arrangementer for alle typer brukere. Lekeplass, sandstrand, badebrygge, småbåthavn, sandvolleyballbane, toaletter, skifteskur og utedusjer er blant de mange fasilitetene som venter når folkeparken står bruksklar sommeren 2023. Illustrasjon: Höegh Eiendom

Nå forvandles det gamle tømmerlageret ved utløpet av Mosseelven til en levende folkepark, med strand og sydenstemning.

– Vi kaller det levende steder som begeistrer, sier Jan Erik Kristiansen, Höegh Eiendoms direktør for forretningsområde Moss, i en pressemelding.

Han leder teamet som nå skal forvandle det gamle industriområdet på Rabben til et moderne rekreasjonsområde der elven møter sjøen.

– Vi tar nå i bruk det som er igjen av den gamle industrien og bygger dette om til en odde. Dette blir Moss’ første havnepromenade og en bynær folkepark til glede for hele byens befolkning, forteller Kristiansen.

Kortreist sydenstemning

Rabben skal by på et mangfold av tilbud, aktiviteter og arrangementer for alle typer brukere. Lekeplass, sandstrand, badebrygge, småbåthavn, sandvolleyballbane, toaletter, skifteskur og utedusjer er blant de mange fasilitetene som venter når folkeparken står bruksklar sommeren 2023. Området vil også bestå av soner med begrenset adkomst for mennesker, slik at biologisk mangfold og fugleliv ivaretas, blant annet gjennom et fuglehabitat for hekkende sjøfugl.

Prosjektet er et spleiseprosjekt mellom Höegh Eiendom og Moss kommune. Totalkostnadene beløper seg til over 70 millioner kroner, og det er Höegh Eiendom som tar størsteparten av regningen.

– Det er ikke mange steder på Østlandet hvor man kan få denne sydenstemningen med uterestauranter, lekeplass for barna og bystrand. Noen av strandhotellene forsøker dette i mindre skala, men på Rabben får vi nesten ti mål med friområde – og det midt i byen, forteller Kristiansen entusiastisk.

Ønsker friområder

Rabben er en del av byutviklingsprosjektet Verket, som allerede er nominert til en rekke arkitekturpriser. Området blir en forlengelse av Verket Brygge, med 51 leiligheter og et stort nytt hotell som står ferdig første halvdel av 2023. Hotellet huser i tillegg til sine 175 rom konferansefasiliteter, spa-avdeling og restauranter med uteservering, og skal være et åpent og attraktivt nabolagshotell.

­– Höegh Eiendom har store ambisjoner for utviklingen av det gamle industriområdet. Målet er å skape en moderne bydel i forlengelsen av dagens sentrum, forteller prosjektleder Guro Varvin Hjelseng i Höegh Eiendom.

– Vi ser en økende trend i at folk flytter ut av byen og aksepterer å flytte stadig lengre. Årsaken er som regel av de ønsker nærhet til friområder – enten sjø eller park. På Verket får man begge deler, forteller Hjelseng.

Gjør elvepromenaden komplett

– Rabben skal være en destinasjon i seg selv, men også en naturlig del av søndagsturen eller treningsrunden. I tillegg etablerer vi Moss’ første bystrand og en havnepromenade med utadrettet virksomhet, til glede for alle beboere og besøkende. Her kan man nyte en kaffe på uteserveringen mens barna leker på lekeplassen, eller invitere vennegjengen på strandvolleyballturnering og påfølgende piknik. Rabben vil også være start- og stoppested for den nye turstien langs elven, og bidra til å gjøre elvepromenaden komplett, sier Hjelseng.