Aktuelt

Mer samspill på Blindern

AF Gruppen er av Universitetet i Oslo (UiO) innstilt som entreprenør til samspillskontrakt for totalentreprise og rehabilitering av Eilert Sundts hus B på Blindern. Ill. UiO.

AF Gruppen er av Universitetet i Oslo (UiO) innstilt som entreprenør til samspillskontrakt for totalentreprise og rehabilitering av Eilert Sundts hus B på Blindern.

Målsetningen med samspillet er å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene til å utføre oppdraget innenfor omforent fastpris.

Estimert budsjettsum er MNOK 104 ekskl. mva.

Arbeidet omfatter samspillfase, prosjektering og totalrenovering av femte til 12. etasje, inkludert nye planløsninger og tekniske anlegg. Rehabilitering av etasjene omfatter også alle vinduer. Bygget vil få nye ventilasjonsaggregater og kjøleanlegg på tak.

Totalt areal er ca. 8000 m2. Samspillsperioden varer frem til 1. mai 21. Forventet ferdigstillelse er juli 2022.

– Vi er svært fornøyde med å fortsette vårt gode samarbeid med Universitetet i Oslo der vi har satt i stand mange av de verneverdige byggene. Dette er et spennende og krevende oppdrag der vi ser frem til å bruke vår samspills- og spisskompetanse innenfor rehabilitering, sier Eirik Wraal konserndirektør i AF Gruppen.