Aktuelt

– Mer forutsigbarhet for leietakerne

Bildet: Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom (øverst) og Finn Halvorsen, direktør for forvaltning og bærekraft.

Med fastprisavtaler på strøm og kontinuerlig arbeid med energibesparende tiltak, har Höegh Eiendom sørget for lavere og mer forutsigbare energikostnader for sine leietakere.

– Vi har forstått hvor viktig dette er for kundene våre, og har i mange år inngått forutsigbare fastprisavtaler på strøm. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid for å redusere energiforbruket i porteføljen med inntil tre millioner kilowattimer per år, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom i en pressemelding.

Langt under bransjegjennomsnittet

– Dette har bidratt til at vi har redusert energikostnadene for leietakerne våre betraktelig, og vi jobber aktivt med å forhandle gode priser også for årene fremover, sier Thrygg,.

Den gjennomsnittlige energibruken i porteføljen ligger langt under bransjegjennomsittet på 179 kWh per kvadratmeter, og målet er å komme ned i 125 kWh per kvadratmeter innen 2025.

– Med dagens strømpriser utgjør det mange millioner kroner årlig, som vil gå direkte til våre leietakere. Vi ser en økende interesse for bærekraft blant våre kunder, og mange ønsker å se på tiltak sammen med oss. Med dagens energipriser vil tiltakene nedbetales mye raskere, og grep som tidligere ikke har vært lønnsomme kan nå nedbetales over få år, sier Thrygg.

Bærekraft som konkurransekraft

Höegh Eiendom har ingen egen bærekraftstrategi, men bærekraft som strategi. I tillegg til kontinuerlig arbeid med å redusere energiforbruk og utslipp, innebærer det blant annet at leietakere kan inngå grønne leieavtaler.

– Vi ser at det har vært en større vilje til å inngå grønne avtaler – også i forkant av de høye strømprisene, men spesielt nå som man ser hvor mye det faktisk monner. Gjennom god dialog med leietakerne våre kan vi også hjelpe hverandre å nå våre økonomiske mål innen bærekraft, og på den måten blir bærekraft konkurransekraft, sier Finn Halvorsen, direktør for forvaltning og bærekraft.