Nyheter

Med smittevernet integrert i arbeidet

NCC Industrys asfaltører med munnbind der to meter avstand ikke alltid kan overholdes.

Bygg- og anleggsbransjens smittevernrutiner og -regelverk er blitt «vanesak», godt integrert i de daglige arbeidsrutinene for NCCs medarbeidere.

Smittevernregelverk for bygg- og anlegg (Byggeplasser – Råd og regler i Oslo – Oslo kommune) er omfattende. Nytt og skiftende regelverk har til tider blitt opplevd som komplisert. Ute på NCCs prosjekter og anlegg er smittevernet blitt en integrert del av arbeidsdagen.

– Føler seg tryggere
Ved jernbaneprosjekt Venjar-Eidsvoll bygger NCC ni kilometer dobbeltspor jernbane gjennom Eidsvoll. Her jobber rundt 170 personer fra NCC, UEer og leverandører – og fokuset på smittevern er høyt.

–  Vi har blant annet inndelt ansatte i kohorter og forskjøvet spisetider, gjort en del avstandsjusteringer i kantinen og fått ekstra personell inn som påser at folk vasker, spriter hender og rengjør bord fortløpende, forteller HMS-leder Torgeir Sørensen i NCC Infrastructure, i en pressemelding.

Over 50 ulike smitteverntiltak er turnert siden pandemien rammet. Blant annet Covid-tester av de ansatte, som utføres ukentlig av lege som ankommer prosjektet på Eidsvoll.

– Til tider kan testing være ubehagelig, men de ansatte føler seg mye tryggere når vi tester, sier Sørensen. Det er gjennomført 573 tester er fram til medio april og samtlige har vært negative. I tillegg er det gjennomført 282 tester på grenseoverganger av NCCs personell som pendler fra Sverige.

Sentralt element
Som en av landets ledende leverandør av asfaltprodukter og -oppdrag er årets asfaltsesong godt i gang i NCC Industry – med smittevernet som sentralt element.

– Smittevernrutinene er nå blitt en naturlig del av arbeidsdagen som ikke forstyrrer så mye lenger. Det er vel heller ikke noen som reager på dette lenger, sier HMS-sjef Dan Freddy Kastbjerg NCC Industry asfalt.

Under årets asfaltsesong har NCC Industry cirka 40 asfaltlag og 150-180 asfaltører i sving rundt i landet.

Vårens oppstartsmøter for utleggerne er i full gang, og her inngår smittevern blant annet gjennom info om viktigheten av desinfisering av maskiner, biler og utstyr, samt påbud om bruk av munnbind der to meter avstand ikke kan overholdes.

-Tilpasningsdyktige
Ved byggeprosjektet Manglerud bad og aktivitetshus i Oslo jobber rundt 25 ansatte i NCC og 25 fra UEer. Også her er smittevernet blitt en tilvenningssak, forteller prosjektingeniør Sofie A. Dale.

– Både våre egne yrkesarbeidere og UE-er har vært veldig flinke til å tilpasse seg endringer i smittevernstiltak som har kommet, sier Dale. Som bruk av munnbind ved avstand mindre en to meter både ute og inne.

– Da dette var nytt var det enkelte kommentarer om ubehag og problemer med å puste under arbeid med høy aktivitet, eller dugg på briller. Etter påminnelser om påbud har rutinene blitt integrert i hverdagen, det har blitt en vanesak som bidrar til større trygghet, sier Sofie A. Dale.

– Tas på alvor
Vår erfaring er at de som ikke tar smittevernarbeidet seriøst er i mindretall, sier avdelingsdirektør Torgeir Moholt i Arbeidstilsynet.

– Vi ser at mange arbeidsgivere, også i byggebransjen, tar smittefaren på alvor. De gjør gode kartlegginger og risikovurderinger, og gjennomfører tiltak for å redusere risikoen for smittespredning, sier Moholt.

Arbeidstilsynet erfarer også at noen større byggeplasser har innført kontrollregimer på byggeplassen for å påse at smittevernrutiner blir overholdt, samt at det blir gjennomført individuelle samtaler med de ansatte for å forsikre seg om at den enkelte forstår alvoret og de reglene som gjelder på byggeplassen.