Nyheter

Maxbo sikrer bærekraftige bygningsreparasjoner

Illustrasjonbilde fra Maxbo (foto: Maxbo).

Nye krav til bruk av miljøsertifiserte materialer ledet skadesaneringsselskapet Polygon til Maxbo.

– Maxbo gjør oss i stand til å levere på de nye kravene som kom i år, sier Sindre Ulvestad i Polygon, i en pressemelding.
 Fra 1. januar i år gjelder et nytt krav fra Storebrand til selskapets partnere. Kravet handler om bruk av miljøsertifiserte materialer når de utfører oppdrag i forbindelse med forsikringssaker. For skadesaneringsselskapet Polygon var dette en god match med deres egen satsing på bærekraft. Samtidig innbar endringen at Polygon måtte finne en leverandør som kunne dokumentere at materialene var godkjente.

Sindre Ulvestad i Polygon (foto: Privat).

– Kravet fra Storebrand passet oss som hånd i hanske, for vi har lenge vært opptatt av bærekraft. Utfordringen ble å kunne dokumentere overfor Storebrand at materialene vi bruker er miljøsertifiserte, sier Sindre Ulvestad i Polygon.

Polygon er Norges nest største skadesaneringsselskap, med tilstedeværelse på 60 steder rundt om i landet. Selskapet har mål om å være klimanøytrale i 2025.

– Valget vårt falt på Maxbo. De er den første byggevareleverandøren som klarer å hente ut statistikken vi trenger for å dokumentere materialvalget og virkningen av arbeidet som gjøres, sier Ulvestad.

Belønner miljøsertifiserte valg
Dokumentasjonen er viktig, siden Polygon belønnes hvis andelen miljøsertifiserte materialer øker. Motsatt får det negative økonomiske konsekvenser hvis andelen ikke øker.

­– Andelen så langt i år ligger mellom 45 og 50 prosent, sier Ulvestad.

Påvirker ikke prisen
Ulvestad beskriver Maxbo som offensive på området, og berømmer selskapet for viljen til å dele kompetanse.

– De har holdt kurs for alle våre 120 prosjektledere, med opplæring i ulike miljøsertifiseringsordninger og hvordan vi kan velge materialer som gir minst mulig klimaavtrykk, forteller han.

Heidi Lyngstad i Maxbo (foto: Katrine Lunke/Apeland).

Miljøsjef Heidi Lyngstad i Maxbo sier samarbeidet med Polygon er et eksempel på hvordan man går fra ord til handling, og sikrer målbare resultater.

– Her ser vi en oppdragsgiver og et utførende ledd som ønsker å utgjøre en forskjell. De har angrepet problemstillingen systematisk, og Maxbo har fulgt opp med transparens, sier Lyngstad.

Hun sier valget om å gå for miljøsertifiserte materialer i det store og hele ikke har noen prismessig konsekvens for kundene.

– Her tror jeg det kan eksistere misforståelser, det er fort gjort å tenke at «miljøvennlig» betyr «dyrt». Men slik er det ikke. Samtidig er det selvsagt en kobling mellom kvalitet og pris også for miljøsertifiserte produkter, akkurat som for alle andre produkter, legger hun til.

Viktig dialog
Polygon baserer sine vurderinger på flere miljømerker og sertifiseringer, blant annet Svanemerket og sertifiseringsordningene for bærekraftig tre, PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) og FSC (Forest Stewardship Council).

Lyngstad sier Maxbo bruker merkeordninger kontrollert og sertifisert av en uavhengig tredjepart, og er opptatt av god dialog med kundene. Dette for å sikre at de også kjenner til de gode miljøvalgene som ikke omfavnes av disse merkeordningene.

– Det finnes flere miljøkvaliteter man kan gå glipp av hvis man bare styrer etter miljømerking. Et eksempel er trefiberisolasjon: Denne løsningen er ikke svanemerket, men likevel et godt miljøvalg siden det opprinnelig er et avfallsprodukt fra treproduksjonen, forklarer Lyngstad.