Nyheter

Mangel på brannvann ved skolebrannen i Våler

Dette er et av de dramatiske bildene fra brannen ved Kirkebygden ungdomsskole i Våler i Østfold 8.april i år. Foto: Dronepilot K. Svaheim/Follo Brannvesen

Brannmannskapene som rykket ut for å redde mest mulig av Kirkebygden skole i Våler i Østfold i april måtte klare seg med seks liter vann i sekundet i den mest kritiske fasen av brannen. Kravet for bygg av denne typen er 50 liter i sekundet.

Av Odd Borgestrand

Det kommer fram i fagbladet Brannmannen, som har intervjuet  brannsjef i Mosseregionen brann og redning, Rune Larsen. Han ledet aksjonen 8.april da det brøt ut brann ved ungdomsskolen. Overfor fagbladet forteller brannsjefen om en komplisert brann, der lite slukkevann og  sterk vind var viktige momenter.

For lite slukkevann
– Det var svært lite slukkevann tilgjengelig. Dette skyldtes at vannverket holdt på å fylle et vanntårn. Normalt pleier brannvesenet å begrense branner slik at de holder seg innenfor brannveggene. For å få til dette er brannvesenet helt avhengig av en tilstrekkelig vanntilførsel, forteller Larsen til Brannmannen.
Moss Avis omtaler også saken med bakgrunn i artikkelen i Brannmannen.
-Hadde vi hatt 50 liter hadde vi generelt hatt et bedre grunnlag til å begrense brannen til innenfor brannveggene, sier Larsen. På det meste fikk brannvesenet tilgang til 23 liter vann i sekundet.

Det lokale entreprenørselskapet Asfalt Remix AS stilte opp med sine store tankvogner for å bidra til å redde skolen. Foto: Asfalt Remix.

Lokale skaffet vann
Da det brant som verst, og det var tydelig at brannvesenet hadde altfor lite vann å jobbe med, mobiliserte kommunen lokale bønder og anleggsarbeidere til å bistå med vann til slukkingen. Brannsjef Rune Larsen sier til Moss Avis at de har vært regelmessig i kontakt med Våler kommune om den dårlige vannkapasiteten i store deler av kommunen og på Kirkebygden.
– Brannvesenet har gjennom flere år forsøkt å få Våler kommune til å utbedre den store mangelen på slukkevann i ulike deler av kommunen som blant annet har gjort seg gjeldende ved Kirkebygden ungdomsskole, forteller Larsen til lokalavisa. Han uttrykker også bekymring over situasjonen med tanke på at det nå bygges ut en rekke boliger i tillegg til økt næringsaktivitet.

Visste om utfordringene
Ordføreren i Våler, Reidar Kaabbel, legger ikke skjul på at kommunen har vært kjent med utfordringene. Til Moss Avis forklarer han at det er Våler Vannverk, som er et privateid vannverk, som leverer vann til hele kommunen. Han opplyser at det vært lagt midlertidige løsninger i form av ekstra pumper for å avbøte problematikken på kort sikt. På noe lengre sikt, og i takt med økt utbygging i området, vil det være behov for utskifting/oppgradering av hele ledningsnettet. Jobben med dette er i samarbeid med Våler Vannverk SA startet, opplyser  ordføreren.

Han mener innbyggerne i kommunen likevel ikke har grunn til bekymring over situasjonen. Brannvesenet har kapasitet til mindre bygg, og i tillegg til områder med lite vann er det alltid en vannvogn i beredskap, opplyser ordføreren.