Nytt om navn

Malin Bryntesson er ny leder i IcopalTak

Malin Bryntesson og Andreas Fritzsønn

I takentreprenøren IcopalTak tar Malin Bryntesson over ansvaret som administrerende direktør 1. februar. Hun har til nå vært leder for konserninnkjøp i produksjonsbedriften Con-Form.

IcopalTak eies av BMI, der Norgessjefen Andreas Fritzsønn har fungert som interimleder i 2020, i påvente av denne ansettelsen. IcopalTaks ni avdelinger er spredt utover landet, og har de siste årene vært gjennom en omstilling for å sikre at fremtidens behov bedre møtes.

– Alle ansatte har vært med på en stor laginnsats, slik at nå vi igjen driver virksomheten med lønnsomhet. Vi har gått fra å prøve å selge så mye som mulig til flest mulig, til å jobbe med de kundene som forstår at det klokeste over tid er å velge fagkunnskap og kvalitet. Det gir bedre leveranser, løsninger som holder mye lenger, og smartere bruk av ressurser, sier Fritzsønn.

Stabilitet og ny glød
Målet med omstillingen har vært å befeste posisjonen som markedets mest kompetansetunge leverandør av løsninger til flate tak.

– Vi har i større grad foretrukket faste ansettelser fremfor sesongbasert innleie. Like viktig er fokus på gode programmer mot lærlinger, og innsatsen for å få flere ufaglærte til å fatte interesse for taktekker-yrket. Vi har skapt stabilitet, fått frem mange suksesshistorier, og ser ny glød i hele virksomheten, sier Fritzsønn, som er glad for å få på plass det han beskriver som et stort ledertalent. 

– Vi er heldige som får tak i Malin. Hun har bred erfaring fra vår bransje, og har dybdekunnskap på mange ulike fagområder. De føles godt og riktig å overlate ansvaret til henne.

Malin Bryntesson har bekledt de fleste roller innen verdikjeden til en entreprisevirksomhet. Før Con-Form jobbet hun blant annet i HRP, Peab og NCC. Hun er utdannet ved Lunds tekniska högskola.

En mulighet hun ikke kunne takke nei til
En stor satsning på innovasjon for å skape mer bærekraftige løsninger og systemer blir én av mange viktige oppgaver.

– Vi skal skape en lærende organisasjon, og støtte lederne i våre avdelinger med kunnskapen og ferdighetene som sikrer lønnsom vekst og flere gode arbeidsplasser, sier Fritzsønn.

Bryntesson nølte ikke lenge da hun fikk tilbudet om stillingen.

– Jeg brenner for entreprenørdelen av byggebransjen, og denne stillingen kunne jeg ikke takke nei til. Det er en veldig operativ rolle i et selskap med rik historie, solide tradisjoner og en kultur som vektlegger kvalitet og dyrker kompetanse, sier hun.

Hun planlegger å dyrke frem organisasjonskulturen der lønnsomhet og bærekraft går hånd i hånd.

– Vi skal anbefale de løsningene som er best over tid, og kun ta oppdrag der vi er trygge på at kvaliteten er god nok. I vår bransje er det slik at resultatene står der i lang tid etter vi er ferdig, og derfor skal vi være stolte over alle jobbene vi har gjort. Jeg vet dette er holdninger som allerede preger selskapet, og jeg gleder meg til å bli kjent med alle mine flinke nye kolleger.