Nyheter

Lystad i finaleheatet

Tor Martin Lystad er en av syv finalister i kåringen av Europas mest talentfulle unge rådgiver. (Foto: Norconsult)

Bruingeniør Tor Martin Lystad (34) fra Norconsult er i finaleheatet i kåringen av Europas mest talentfulle unge rådgiver for 2021. Det er The European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) som står bak kåringen.

Totalt kjemper syv unge rådgivende ingeniører fra hele Europa i EFCA Future Leaders Competition om å bli kontinentets mest talentfulle unge rådgiver.

Med spesialkompetanse på store bruer
Tor Martin Lystad har jobbet på bruavdelingen i Norconsult siden 2013. De senere årene har han vært en sentral aktør innen markedsområdet store bruer, og spesielt innen selskapets satsing på fjordkryssinger. Hans ønske om å lære, samt hans evne til å forstå komplekse temaer, gjør Tor Martin i stand til å takle store faglige utfordringer. Han er en svært effektiv ingeniør som leverer høykvalitetsarbeid.

Tor Martin tok sin bachelorgrad innen konstruksjonsteknikk på Høgskolen i Oslo i 2011, der han gikk ut som beste student innen ingeniørfag. Videre tok han sin mastergrad på Konstruksjonsteknisk institutt ved NTNU med spesialisering innen dynamikk og beregningsmekanikk. 

De siste årene har Lystad jobbet med, og avsluttet, en doktorgrad, noe som har resultert i totalt åtte publikasjoner. I tillegg til sin egen doktorgradsforskning har Lystad veiledet seks Masterstudenter ved NTNU. Som et resultat av denne sterke akademiske innsatsen har han nå blitt tilbudt en posisjon som førsteamansuensis II (Associate Professor II) ved NTNU. Han har også holdt foredrag på viktige fagsamlinger som “Brukonferansen 2018” og “Teknologidagene 2019”, i tillegg til å presentere doktorgradsforskningen sin på internasjonale konferanser. Tor Martin er også komitemedlem i brugruppa til Nordisk Vei Forum (NVF).

Lidenskap for digitalisering
Digitalisering er en av Norconsults viktigste strategiske pilarer, og Lystad har bidratt sterkt i utviklingen av dette fagfeltet i avdeling for bygg og anlegg. Gjennom Norconsults prosjekter og egen doktogradsforskning har Lystad blitt en dyktig programmerer, som gjennom innovasjon har skapt nye arbeidsmetoder for å skape mer effektiv og fleksibel rådgivning. Han har en lidenskap for automatiserte løsninger, og har utviklet mange effektive verktøy for parametriske strukturelle analyser, designkontroller etc., i tillegg til å utvikle mer komplett programvare for implementeringer som ikke er tilgjengelige i den kommersielle programvaren.

– Tor Martin er lynende skarp og et enormt talent. Derfor har han siden endt utdannelse fått mulighet til å jobbe med de aller mest kompliserte problemstillingene knyttet til lange bruer. I tillegg til å være med og prosjektere fremtidige brukryssinger på E39, har han tatt doktorgrad på emnet. Hans forskning legger grunnlaget for reglene som skal benyttes ved fremtidig prosjektering av ultralange bruer. Ved siden av faglig styrke, viser Tor Martin store lederegenskaper, både internt i Norconsult og i prosjektene. Vi er utrolig stolte av at Tor Martin velfortjent er finalist i kåringen av en av Europas fremste, unge ingeniører, sier Asbjørn Gjerding-Smith, leder for bruavdelingen i Norconsult.

To finalister fra Norge
I tillegg til Tor Martin, er Krzysztof Wojslaw (31) fra Sweco den andre norske ingeniøren blant de syv finalistene. De syv rådgivertalentene presenterer seg og sine prosjekter direkte på konferansen EFCA Future Leaders Webinar 1. juni. Vinneren kåres 4. juni.

Her kan man melde seg på for å følge Tor Martins og de andre finalistenes presentasjoner 1. juni:

EFCA Future Leaders Webinar – REGISTRATION OPEN | EFCA (efcanet.org)