Aktuelt

Lys i tunnelen for svensk bygg- og anleggsbransje

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Den svenske byggenæringen uttrykker en håpefull prognose for våren, med en forventet sysselsettingsutvikling på 14 prosent.

Av Bjørn Laberg

Det svenske arbeidsmarkedet som helhet har også en stabil utvikling, med en av de mest positive prognosene i Europa. Dette viser Manpower Groups arbeidsmarkedsbarometer.

– Det er positivt at arbeidsgivere i byggebransjen også rapporterer om en optimistisk prognose dette kvartalet. Forskjellene er likevel veldig store mellom forskjellige bransjene, sier Mikael Jansson, administrerende direktør i Manpower Group til bladet Maskinentreprenören.

Sysselsettingsutviklingen for byggenæringen er 14 prosent, noe som betyr at arbeidsgivere er håper på fortsatt sterk sysselsetting i andre kvartal 2021. I løpet av første kvartal var prognosen 16 prosent. Det svenske arbeidsmarkedet som helhet har en sysselsettingsutvikling på 8 prosent, som er den nest høyeste prognosen i Europa.

LES OGSÅ: Økt opimisme i det norske arbeidsmarkedet

– Sverige har vist stabile prognoser de siste to kvartalene, og dette er også i tråd med SSBs data som viser et litt bedre arbeidsmarked i fjerde kvartal 2020. Samtidig vet vi ikke hvordan arbeidsmarkedet vil se ut etter pandemien, når den økonomiske støtten forsvinner og bedriftene må stå på egne ben, understreker Mikael Jansson.

Undersøkelsen ble gjennomført under den pågående pandemien 6. – 26. Januar, noe som gjør tallene vanskelige å tolke for en langsiktig analyse av arbeidsmarkedet. De bør derfor sees på som et øyeblikksbilde av respondentenes nye ansettelsesintensjoner for undersøkelsesperioden.

(Kilde: Maskinentreprenören)