Nyheter

Linstow slutter seg til Strakstiltakene

Bildet: Konsernsjef i Linstow, Per Mortensen og daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev

Linstow slutter seg til Strakstiltakene som er eiendomsbransjens viktigste miljøløfte. En fjerdedel av næringsbygg i Norge går mot grønt med Linstows miljøløfte.

Ved å signere forplikter Linstow seg til å gjennomføre ti grønne tiltak i planer og rutiner i løpet av ett år. 

– Et samlet løft for bransjen er viktig for å oppnå resultater. Linstow har i lang tid jobbet med bærekraft, både i Norge og i utlandet. Strakstiltakene forplikter og gir reelle miljøgevinster, sier konsernsjef Per Mortensen, i en pressemelding.

En milepæl  

Linstow er en stor utleieaktør innenfor næringslivet, og har både hotell, kontorbygg og kjøpesenter i porteføljen. Med deres signatur er en fjerdedel av næringsbygg i Norge omfattet av Strakstiltakene. 

– Linstow er en stor aktør, som eier, utvikler og forvalter eiendom både i Norge og utlandet. Alle bransjer blir i stadig større grad målt på klimatiltak og bærekraft, derfor er det viktig at dette ligger i grunnmuren til byggene enten det er kontorbygg, hotell eller kjøpesenter, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev. 

Administrerende direktør Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, stemmer i: 

– Jeg er glad for at Linstow forplikter seg til å jobbe systematisk med bærekraft. De har også en sterk internasjonal tilstedeværelse, spesielt i Baltikum. Gjennom et sterkt miljøfokus vil selskapet kunne påvirke utenlandsk marked og utenlandske aktører.

– Mer effektiv bruk av ressurser

Linstow er i gang med å sertifisere eksisterende bygningsmasse i henhold til BREEAM In-Use. Bedriften har vedtatt at alle nybygginger eller rehabiliteringer av kontorbygg skal BREEAM-sertifiseres som minimum «Excellent». Hele porteføljen av eiendommer skal kontinuerlig måles for direkte og indirekte klimagassutslipp.

– Vår systematiske tilnærming til bærekraft handler om samfunnsansvar og en klar ambisjon om å levere på markedets forventninger. Ved å løfte miljøhensynet i våre eiendommer og prosjekter, bidrar vi positivt både til omgivelsene og vår egen lønnsomhet, sier Mortensen.

Fakta: 10 strakstiltak for små og store byggeiere

• Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)

• Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast

• Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer

• Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene

• Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt

• Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger

• Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall

• Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget

• Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)

• Etterspørre fossilfri byggeplass