Nyheter

– Legionellaforebyggende rutiner – et «must» etter ferien

Bildet: Fagansvarlig Christina Liverød hos SGI Compliance

Fagansvarlig Christina Liverød hos SGI Compliance er klar i sin tale rundt oppstart av bygg igjen etter sommerferie og et år med mange stengte bygg.

– Mange bygg har under Covid-19 pandemien hatt redusert bruk av varmtvannsanlegget over lengre tid, noe som kan gi en økt risiko for at legionellabakterier har fått fotfeste. Etter en lang sommer inntar barn og unge skolene rundt om i landet igjen. Etter at en skole eller annet bygg har stått ubrukt over lengre tid er det viktig å sikre at vannrørene er fri for Legionella.  Når vannet tas i bruk igjen vil bakteriene kunne følge med vannstrømmen ut av dusjer sier Christina Liverød i en pressemelding.

Stillestående vann er den vanligste årsaken til at det oppstår legionellavekst i et vannsystem, og den beste måten å forebygge dette på er å ha driftsrutiner som hindrer at vann blir stående stille over lengre tid. 

Biofilm i rørene

– Stillestående vann utgjør også en risiko for legionellavekst i private hjem. Det er ikke lovpålagt å utføre legionellaforebyggende tiltak i private hjem, men det kan være hensiktsmessig å forebygge legionellasmitte hjemme ved å gjennomføre noen enkle tiltak dersom man har vært bortreist i en lengre periode. Med enkle tiltak kan dette spare deg fra en uheldig oppstart på høsten, sier hun.

– Legionellabakterien trives i det stillestående vannet og vil etablere seg i biofilm i rørene. Når dusjanlegget igjen tas i bruk vil bakteriene kunne løsrives og følge med vannstrømmen ut av dusjhodene. Dersom aerosoler (små vanndråper) som inneholder legionellabakterier pustes inn, kan dette i verste fall gi legionærsykdom, som er en alvorlig lungebetennelse. Legionellabakterier kan også forårsake pontiacfeber som er en influensalignende sykdom, men som ikke like alvorlig som legionærsykdom, forteller Liverød. 

Lovpålegg i offentlige bygg

Når det gjelder anlegg som ikke har vært i bruk på over en måned er Folkehelseinstituttet veldig konkrete i sine anbefalinger. I deres veileder på legionellakontroll, Vannrapport 123, står det at alle anlegg som er funnet å kunne spre legionellasmitte må rengjøres og desinfiseres dersom det har vært ute av bruk i mer enn en måned (kap. 4.4.2). Det er derfor lovpålagt for offentlige bygg å utføre legionellaforebyggende tiltak for å hindre slik smittespredning. Det finnes forskjellige måter å behandle dusjer før de tas i tas bruk igjen etter ferien. De samme tiltakene kan benyttes i private hjem. 

– Det enkleste vil for de fleste være gjennomspyling med varmtvann, helst over 70 grader. 
I tillegg bør man skru ned dusjslanger- og hoder og rengjøre dem for deretter å legge dem i vann tilsatt klorin for desinfeksjon. Når man utfører tiltak av denne typen blir man utsatt for ekstra mye aerosol. Så det er viktig å redusere smittefare, det kan man ved at dusjhoder holdes under vann i en bøtte. Det går også an å skru løs dusjslangen og/eller dusjhodet og lede dusjslangen ned mot sluk. Vær også obs på skåldingsfare ved gjennomspyling med høye temperaturer.

– I enkelte tilfeller for større bygg med mange dusjer er ikke dette tilstrekkelig, og man må vurdere å benytte andre fremgangsmåter. Da kan det bli aktuelt å benytte kjemikalier for å rense hele rørnettet. I så fall er det viktig at både varmt- og kaldtvannssiden blir behandlet og at det benyttes en kjemikalie som både fjerner belegg og virker desinfiserende. Vi i SGI Compliance har mange års erfaring i slikt arbeid og hjelper hvert år mange kunder med å restarte sine bygg og tappevannsanlegg etter driftsstopper, sier Christina Liverød hos SGI Compliance avslutningsvis i pressemeldingen.