Nyheter

Lanserer ny veileder for ombruk

Miljørådgiver i Statsbygg Anja Sivertsen (t.v) og leder for kompetanse i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard, har jobbet med den nye veilederen for bestilling av ombrukskartlegging.

Den nye veilederen for bestilling av ombrukskartlegging lanseres under Arendalsuka og skal lære utbyggere hvordan ombrukspotensialet i bygg kan identifiseres.

– Eksisterende materialer er fremdeles en undervurdert ressurs. Om vi skal lykkes med å gå fra en bruk- og kastmentalitet til en sirkulærøkonomi, må vi få oversikt over hva vi har og ombruke mest mulig, sier Anne Solgaard i Grønn Byggallianse. 

Sammen med Statsbygg har Grønn Byggallianse tatt initiativ til å utvikle en ny veileder for bestilling av ombrukskartlegging, som skal lanseres under Arendalsuka i august. 

Veilederen er utarbeidet med Resirqel som innleid fagressurs. I tillegg har Asplan Viak, Multiconsult og Rambøll gitt viktige faglige innspill i prosessen.

Få med deg lanseringen på arrangementet «Hva skal til for å virkeliggjøre en mer sirkulær byggenæring?» under Bygg Arena Arendal tirsdag 17. august kl. 13.00.

Statsbygg går foran
Bygg- og eiendomssektoren ønsker økt ombruk av bygningsmaterialer. Et viktig skritt for å få til dette, er å kartlegge bygg som skal rives eller rehabiliteres. 

– Statsbygg har nylig revidert sin strategi frem til 2025 hvor det vektlegges at vi skal være en pådriver i omstillingen til sirkulærøkonomi og utnytte potensialet i eksisterende bygg. Veilederen er en viktig milepæl på veien for å nå disse målene, sier Anja Sivertsen, miljørådgiver i Statsbygg.

Veilederen gir innsikt i hva slags informasjon ombrukskartlegger trenger fra bestiller, og hva som kan forventes av innhold i en rapport fra ombrukskartleggingen. 

 Veilederen vil gjøre det enklere å bestille og gjennomføre en ombrukskartlegging av god kvalitet, sier Sivertsen. 

Tydelig bestilling
Veilederen skal være et praktisk verktøy for byggherrer, eiendomsbesittere og andre som vil bidra til økt ombruk av byggevarer. Det er gitt eksempler og konkrete råd fra aktører som allerede har erfaring med å gjennomføre ombrukskartlegginger og videreformidling av brukte byggevarer.

– Praksis og prosedyrer for bestilling og utførelse av ombrukskartlegging utvikles i takt med at flere aktører og prosjekter setter mål for ombruk. Ombrukskartlegging er et verktøy som vil bli mer vanlig etter hvert som kravene til og bevisstheten rundt ombruk øker, sier Solgaard.