Hovedside

Lanserer innovativ ventilasjonsløsning

Bildet: Når kanalene i stedet blir integrert inne i bjelkelaget, unngår man samtidig at rom må bygges med nedsenket himling for å skjule kanalføringer til ventilasjon.

Norgeshus AS har utviklet en byggeteknisk innovasjon, som gjør det mulig å spare byggehøyde og romplass ved å integrere ventilasjonskanaler i bjelkelaget mellom boenheter eller leiligheter.

Et tverrfaglig forskningsprosjekt med SINTEF Community og to industripartnere dokumenterer at løsningen innfrir både lyd- og brannkrav. Nå kan innovasjonen, som har fått navnet «Fusjon», snart tas i bruk av hele boligbransjen.

Ivaretar lyd- og branntekniske krav

– Som en del av vår ambisjon om å drive utviklingen av boligbransjen, har vi ønsket å finne alternative løsninger for å integrere ventilasjonskanaler i bjelkelag som ivaretar lyd- og branntekniske krav. Etter flere år med innovasjon og utvikling, er vi klare for å tilby den nyutviklede løsningen for våre kunder. «Fusjon» blir også tilgjengelig for alle som bygger hus med trekonstruksjon, sier Snorre Bjørkum, Teknisk sjef i Norgeshus AS, i en pressemelding.

Det var og er vanlig å legge ventilasjonskanaler i etasjeskiller under bjelkelaget. Når kanalene i stedet blir integrert inne i bjelkelaget, unngår man samtidig at rom må bygges med nedsenket himling for å skjule kanalføringer til ventilasjon. Gevinsten for kundene er et mer estetisk hjem, med større takhøyde inne. I tillegg kan man redusere byggehøyde som kan være fordelaktig jfr. krav i reguleringsplaner.

Forskningsprosjekt med SINFEF Community

Norgeshus AS fikk i 2017 prosjektmidler fra Regionalt Forskningsfond til å utvikle løsninger for etasjeskiller med ventilasjonsanlegg som ivaretar lyd- og branntekniske egenskaper. SINTEF Community har vært FoU-partner i prosjektet, mens Hunton AS og Systemair AS har medvirket som industripartnere. Resultatene fra beregningene i forskningsprosjektet viser at løsningene og produktene i «Fusjon» tilfredsstiller kravene til lydisolasjon. Prosjektet dokumenterer også at etasjeskiller med integrert ventilasjonskanal, lyddemper og ventil med brannspjeld kan oppnå brannmotstand REI 30, som var målsettingen med prosjektet.

Tverrfaglig prosjekt

– Dette forskningsprosjektet har vært et svært spennende tverrfaglig prosjekt. Jeg vil berømme Norgeshus for initiativet. Denne type utvikling driver hele boligbyggebransjen fremover, ved å skape både teknisk og estetisk gode løsninger. Systemair AS er opptatt av at boliger skal ha et sunt inneklima, med god ventilasjon. For å ivareta god estetikk, er innkassing av kanaler under himling ønskelig å unngå. I leiligheter der det stilles krav til brann- og lydmotstand i etasjeskillet, kan dette være utfordrende å få til på en god måte. Med denne nyutviklede løsningen ivaretas nettopp dette, ettersom kanalene integreres i konstruksjonen, sier Asle Lien Halvorsen, fagleder boligventilasjon i Systemair AS.

Bildet: Asle Lien Halvorsen, fagleder boligventilasjon i Systemair AS.

Hunton AS er leverandør av bjelker (I-bjelker) og trinnlydprodukter av trefiber til etasjeskillere, og har medvirket som partner i forskningsprosjektet.

– I dette tverrfaglige prosjektet har vi gått grundig til verks for å sikre teoretisk brann- og lyddokumentasjon for aktuell bjelkelagløsning. I tillegg har vi utført praktisk fullskala branntest og lydmålinger for å komplettere dokumentasjonen. Dette har vært utrolig spennende og ikke minst relevant for oss som leverer ulike komponenter inn i et system, og hvor dokumentasjon blir mer og mer etterspurt og nødvendig i bransjen, sier teknisk sjef i Hunton AS, Thomas Løkken.

Bildet: Norgeshus AS fikk i 2017 prosjektmidler fra Regionalt Forskningsfond til å utvikle løsninger for etasjeskiller med ventilasjonsanlegg som ivaretar lyd- og branntekniske egenskaper.

Bildet: Prosjektet dokumenterer også at etasjeskiller med integrert ventilasjonskanal, lyddemper og ventil med brannspjeld kan oppnå brannmotstand REI 30, som var målsettingen med prosjektet.

Bildet: Dette har vært utrolig spennende og ikke minst relevant for oss som leverer ulike komponenter inn i et system, og hvor dokumentasjon blir mer og mer etterspurt og nødvendig i bransjen, sier teknisk sjef i Hunton AS, Thomas Løkken.