Aktuelt

Landet trenger flere fagfolk til bygg og anlegg – også ingeniører

Illustrasjonsbilde: Getty Images

KRONIKK: – Nå skal vi utdanne flere ingeniører som kan håndtere hammer og betong. Vi kombinerer teoretisk utdannelse med praktisk erfaring.

Av Sten Aunevik, avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk ved Tangen videregående skole, Paul Ragnar Svennevig, instituttleder ved Institutt for ingeniørvitenskap, Universitetet i Agder og Hilde Waage, regiondirektør Entreprenørforeningen Agder – Bygg og Anlegg (EBA

Fram mot 2040 vil bygg- og anleggsbransjen hvert år ha behov for 7500 nye medarbeidere, 800 av disse bør bli ingeniør. Ingeniører blir ikke til av seg selv. Det er ikke nok at Universitetet i Agder (UiA) har ingeniørstudier. 

Helt nytt studietilbud

Det er heller ikke tilstrekkelig at Tangen videregående skole har bygg- og anleggsutdanning. Eller at den lokale bygg- og anleggsbransjen stiller praksisplasser til rådighet. Men sammen får vi til nye ting. Det er bra for oss alle, og særlig for eleven, studenten og bygg- og anleggsbransjen i landet. I samarbeid med Universitetet i Agder og den lokale bygg- og anleggsbransjen oppretter Tangen videregående skole et helt nytt studietilbud fra høsten 2022. Målet er å rekruttere flere byggingeniører. Vi tilbyr fra høsten 2022 et nytt 3-årig studietilbud innen bygg-og anleggsteknikk. Studiet kombinerer realfag fra studieforberedende utdanningsprogram med tømrerfaget og betongfaget. 

Realfag og teori

Målgruppen er elever som vil bli byggingeniører. Med det nye studiet får de muligheten til å kombinere realfag og teori med håndverk og praksis. Elevene vil kvalifisere seg til høyere ingeniør- og byggteknisk utdanning. Eventuelt kan elevene velge å gå ut i lærebedrift for å ta fagbrev i tømrerfaget eller betongfaget. Studieforberedende med bygg- og anleggsteknikk er nå søkbart frem til 1. mars og første årskull starter med 20 elevplasser fra høsten på Tangen videregående skole. Sammen med skolen har bygg- og anleggsbransjen i Agder og Universitetet i Agder diskutert og hatt samtaler om innretningen på studiet siden våren 2021. 

Mest mulig relevant

Det har vært helt avgjørende for alle parter at innholdet og undervisningen skal være mest mulig relevant og målrettet mot videre ingeniørstudier og seinere arbeidsliv. Samtalene og samarbeidet vil fortsette slik at skolens tilbud til enhver er oppdatert og direkte koplet mot det som forventes fra universitet og arbeidsliv seinere. Vi jobber sammen om et viktig rekrutteringsprosjekt både for Tangen, UiA og bygg- og anleggsbransjen. Studieforberedende med bygg- og anleggsteknikk er først og fremst rettet mot elever som har planer om en høyere ingeniørutdanning, elever som ellers ville søkt seg inn på tradisjonelle studiespesialiserende utdanningsprogram. 

Praktisk tilnærming

På Tangen vil elevene kunne kombinere spesiell studiekompetanse i realfag med praktiske programfag fra bygg- og anleggsteknikk. Elevene får den mest teoretiske matematikken og fysikken, samtidig som de lærer seg håndverket. De får en praktisk tilnærming til bransjen som elever fra ordinært studiespesialiserende ikke får. Og kanskje viktigst av alt, de får en tidlig kobling til arbeidslivet gjennom praksis på byggeplass og hospiteringer i ingeniørmiljøer og på universitetet.

Økt læringsutbytte

Gunnar Thompson er daglig leder i BRG Entreprenør AS. I en uttalelse om Tangens nye tilbud, sier han dette: 
«Vi sier ofte i vår bransje at de beste ingeniørene har jobbet på en byggeplass og har stor forståelse for struktur og «gangen» i et byggeprosjekt. Med dette løpet vil elevene ha ferskvare med seg til videre studier og således kunne oppnå en mer motiverende studiehverdag. Studiestedet vil samtidig få tilgang på ferskvare som igjen vil gi økt læringsutbytte gjennom studietiden.»

Bedre ledere

Ingeniørstudiet er i utgangspunktet en teoretisk utdannelse, men trenger studenter som har prøvd seg i bransjen, og bransjen har behov for ingeniører med praktisk håndverkserfaring.
Ingeniører som selv har håndtert hammer og betong blir bedre ingeniører. De blir bedre ledere på byggeplassen og de blir bedre prosjektledere. Den praktisk skolerte ingeniøren kjenner fagarbeiderens hverdag og vil kunne forstå byggeplassens utfordringer fra flere perspektiver enn teoretikeren. Elevene som velger det nye programområdet på Tangen får studiespesialiserende utdanning pluss håndverker- og yrkeserfaring. De slipper å ta sommerkurs i matematikk for å komme inn på UiA. 

Langsiktig prosjekt

UiA vil bidra med kompetanse til skolens elever, bachelorstudenter ved UiA vil gi veiledning og oppfølging av elevene når de skal arbeide med større prosjektoppgaver. Tangens elever vil få tilgang til laboratorier og utstyr på universitetscampus i Grimstad. I tillegg vil UiA følge opp med forskning for å vurdere ulike sider av satsingen. Dette er et langsiktig prosjekt. Vi tror det vil lønne seg for alle parter etter hvert, ikke minst for elever, studenter og morgendagens bygg- og anleggsbransje. Nå skaper vi fremtidens fagfolk.