Infrastruktur

Landet rammeavtale med Bane NOR

F.v.: Lars Anders Larsen, adm.dir i OPAK AS, Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel AS og Per Gunnar Eklund, Leder Bygg og Anlegg hos Holte Consulting AS. Christian Becker, konsernleder i Novaform, var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Arbeidsfellesskapet Insenti Samferdsel, OPAK, Holte Consulting og Novaform Oslo, med underleverandører Structor, Amberg Norge og Kopro Kontrakt- & Prosjektledelse, ble nylig tildelt rammeavtale med Bane NOR.

– Jernbaneutbygging og -vedlikehold er et høyaktuelt satsningsområde, og det vil skje mye de neste årene. Gjennom denne avtalen får vi muligheten til å bistå Bane NOR med å lede og gjennomføre prosjekter på og rundt jernbanen, som inkluderer underbygning, jernbaneteknikk og konstruksjoner, sier Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel, på vegne av arbeidsfellesskapet.

– Bane NOR har mange spennende prosjekter på gang, og vi vet enda ikke hvilke oppdrag vi får. Det er naturlig å tenke utbygging gjennom InterCity-prosjektet og i Bergen, men det er også mange andre spennende prosjekter som vi håper å få bidra på. Vi er klare og rustet for de oppdrag som kommer, fortsetter hun.

En av seks
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av det beste forholdet mellom pris og kvalitet, herunder kompetanse og leveranseevne.  Det kom inn 14 kvalifikasjonssøknader. Av disse ble 10 tilbydere med videre, og til slutt ble seks plukket ut.

Bane NOR skriver følgende begrunnelse i tildelingsbrevet:

Insenti Samferdsel, OPAK, Holte Consulting og Novaform som arbeidsfellesskap scoret høyt på kvalitet, samt at de har konkurransedyktige priser. Deres tilbudte ressurser holder et jevnt over høyt nivå og de har stort geografisk dekningsgrad.


 Christian Becker, konsernleder i Novaform

Dekker bredden og dybden
– Vi valgte å delta i konkurransen som et arbeidsfellesskap med fire likeverdige selskaper. Vi har med oss tre meget kompetente underleverandører. Vi utfyller hverandre godt og vi har god erfaring med tilsvarende samarbeid fra tidligere. En stor fordel med denne modellen er at vi kan sammenstille og kombinere erfaring og kompetanse fra forskjellige fagmiljøer, for de enkelte prosjektenes beste, sier Solbjørg.

Avtalen har en varighet på 2 år, med mulighet for opsjon i 6 x 1 år.

– Vi har god erfaring fra tidligere samarbeid med Bane NOR, og ser frem til å konkurrere om oppdrag i denne avtalen, avslutter Solbjørg.