Aktuelt

Laje bygger ny trafostasjon i Lier

Foto: Laje

Laje AS har blitt tildelt en kontrakt på 38,5 millioner kroner fra Glitre Nett for å montere en ny trafostasjon på Kjenner i Lier kommune.

Laje, som leder Inin Groups sin investeringsplattform for kraftinfrastruktur, skal lede og gjennomføre prosjektet.  Laje er et heleid datterselskap av Inin Group, som er notert på Euronext Growth i Oslo.

– Dette prosjektet passer bra for spesialistkompetansen vår innen energiinfrastruktur, som er et segment som forventes å vokse betraktelig de kommende årene siden Norge fortsetter å investere i fornybar energi, sier Anders Granheim, administrerende direktør av Laje.

Laje er en entreprenør med fokus på infrastruktur innen energi, telekommunikasjon og fiber. Lajes virksomhet er delt inn i tre fagområder: energiinfrastruktur, telekommunikasjon og elektrifisering, som alle drar nytte av pågående megatrender innen elektrifisering og digitalisering.

Om Inin Group AS:

Inin Group er et børsnotert investeringsselskap som opererer som industriell eier med investeringer i selskaper innen infrastruktur og industritjenestenisjer i Norden. Konsernet har som mål å skape verdier ved å identifisere investeringsmuligheter innenfor lønnsomme nisjer som har potensial for utvikling, konsolidering og vekst, i tett samarbeid med plattformselskapene for å levere bærekraftig vekst og overlegen lønnsomhet. For mer informasjon: www.inin.no

logo
Bjørn Laberg