Aktuelt

Krever e-handel fra byggenæringen

Stadig flere offentlige virksomheter krever at leverandørene tilfredsstiller økte krav til e-handel. Byggmakker har nå laget en løsning som gjør det enklere for kommuner å velge riktige varer.

– Løsningen Byggmakker har tilrettelagt for oss gjør at vi får kontroll på at alle innkjøp av byggevarer skjer hos riktig leverandør, sier Rita Amundsen, fagleder eHandel i Lillestrøm kommune.

Byggmakker lanserte sin første versjon av netthandelsløsning for profesjonelle kunder allerede på slutten av 1990-tallet. En ny versjon med nytt grensesnitt ble lansert i 2015. Som følge av den digitale utviklingen, og økte krav til innholdet i netthandelsløsningene, har det stadig blitt lansert nye versjoner med utvidet vareinformasjon. Nye versjoner har også gitt tilgang til verktøy som bidrar til å gjøre kunders arbeidsdag mer effektiv.

– Den siste endringen har vi utviklet sammen med Lillestrøm kommune, og gir bedre kontroll på egne bestillinger ved at vi integrerer BM portalen sammen med innkjøpssystemet til kommunen. De ansatte kan kun se og bestille de produktene som inngår i avtalen med Byggmakker. Kundene får også langt mer informasjon om produktene enn tidligere, blant annet miljødeklarasjoner og EPD, sier Bjarte Søbstad, forretningskonsulent i Byggmakker Handel AS.  

God økonomistyring
Lillestrøm kommune inngikk en rammeavtale for innkjøp av byggevarer med Høvellast Lillestrøm AS, en del av Byggmakker, i 2018. I denne avtalen ble det stilt krav om at de må kunne motta elektronisk bestilling i form av EDI-bestillinger.

– Det er som oftest to varianter en kunde vil kreve når det gjelder elektronisk bestillingsløsning; EHF produktkatalog, eller punchout-løsning. Løsningen Byggmakker har laget for oss er en punchout-løsning, sier Amundsen.

– I vårt innkjøpssystem er det nå satt opp en link til bestillingsløsningen hos Byggmakker, hvor ansatte hos oss kan plukke varer til en handlekurv for deretter å overføre handlekurven tilbake til vårt eget innkjøpssystem. I tillegg er kjøpet koblet til våre egne godkjenning-, faktura- og regnskapssystem, legger hun til.

Frigjør tid
Ifølge Amundsen sikrer den nye løsningen til Byggmakker at kommunen nå får kontroll på at alle innkjøp foretas hos riktig leverandør.

– Det er ca. 9.000 ansatte i kommunen, og rundt 1.200 av disse har tilgang til å gjøre innkjøp på kommunens vegne via vår innkjøpsløsning. I vårt innkjøpssystem skal ansatte kunne logge seg inn og finne produktene de trenger på ett sted. Ingen kjøp kan foretas uten at de er anvist av leder med budsjettansvar, noe som gir oss god økonomistyring. Automatisk saksbehandling av fakturaer frigjør tid, og fakturamatchen sikrer også at det er de riktige prisene som betales.

– For Lillestrøm kommunes del inngår vi ikke avtale med en (vare)leverandør som ikke kan tilby eHandelsløsning. Det er også mange andre kommuner og fylkeskommuner som stiller disse kravene etter hvert, slik at alle leverandører som blir hengende etter med å tilby slike løsninger muligens vil stille svakere når de leverer svar på anbud fra det offentlige, avslutter hun.

Dette bekrefter også Søbstad.

– Seks andre kommuner og kommunale virksomheter har nå etter få dager tilgang til vår punchout-løsning. Men dette er bare starten på utviklingen innen digital samhandling. Offentlige virksomheter er en pådriver for denne utviklingen. I tillegg blir proffkunder mer digitale, og vi må følge med på utviklingen skal vi beholde disse kundene. Både offentlige og private byggherrer stiller også krav om miljøsertifiserte bygg. Også her har vi som ambisjon å ta en ledende posisjon på dette område i vår bransje, sier Søbstad.