Nyheter

Kraftig fall i befolkningsveksten demper presset i boligmarkedet

– Befolkningsveksten har avtatt betydelig de siste årene. Det kan forhåpentligvis bidra til å dempe boligprispresset, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

I 2020 hadde Norge en befolkningsvekst på 23.800 – den laveste befolkningsveksten siden 2001, ifølge SSB. I 2020 ble det gitt om lag 30.000 igangsettingstillatelser til nye boliger. NBBL vurderer derfor byggeaktiviteten som høy.

– Befolkningsvekst er en viktig driver for boligmarkedet og fremtidig boligbehov. Det bor i gjennomsnitt bor 2,2 personer per bolig, og NBBL vurderer derfor byggeaktiviteten på landsbasis som høy. Men Oslo er dessverre et unntak, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL i en pressemelding.

– Befolkningsveksten har avtatt betydelig de siste årene. Lavere befolkningsvekst drives hovedsakelig av mindre arbeidsinnvandring, men også fødselsoverskuddet avtar. Nedgangen i 2020 må imidlertid sees i sammenheng med korona, men den langsiktige trenden viser altså lavere befolkningsvekst. Byggeaktiviteten har allikevel holdt seg relativt høy og sammen med utsikter til raskere renteoppgang kan det forhåpentligvis bidra til å dempe boligprispresset, sier Frengstad Bjerknes.

Se SSBs befolkningsstatistikk