Aktuelt

Kartlegger ferjemulighet i Drammen

Bildet: Leder av prosjektgruppa for utslippsfri fjord- og elveferje, Jan Erik Hansen, gleder seg over at arbeidet nå er i gang. Her sammen med Maria Algers Bakken på Drammenskontoret, som er avdelingsleder lokalt for Samferdsel og Infrastruktur i WSP Norge.

Rådgiverselskapet WSP Norge har fått oppdraget med å kartlegge potensialet for en utslippsfri fjord- og elveferje i Drammen og Lier.

WSP Norge skal utarbeide et faglig grunnlag som beskriver potensialet, mulighetene og utfordringene med et ferjetilbud. Startskuddet gikk i januar, og arbeidet forventes å ferdigstilles i sluttet av mars, skriver selskapet i en pressemelding. 

Stor entusiasme

Det er stor entusiasme blant mange knyttet til et mulig ferjetilbud i Indre Drammensfjord og den sentrumsnære delen av elva, som en del av fremtidens kollektivtilbud i Drammen og Lier. WSP skal utføre oppdraget for ti eiendomsutviklere, Brakar, Bane NOR Eiendom og Næringslivsforeningen i Drammen. Det faglige grunnlaget skal bidra til beslutningen om Drammen og Lier får et kollektivtilbud til vanns.

– Det er veldig gjevt for oss å være med å utvikle drammensregionen, ved å undersøke fremtidens behov og mulighet for nye, innovative og bærekraftige løsninger. WSP-miljøet i Drammen teller 25 konsulenter og rådgivere som brenner for byen. Sammen med WSPs beste på mobilitet og Skaarungen AS på maritime vurderinger gleder vi oss veldig til å ta fatt på dette prosjektet, forteller Maria Algers Bakken på Drammenskontoret, som er avdelingsleder lokalt for Samferdsel og Infrastruktur i WSP Norge.

Mange tema skal belyses

For å utarbeide et faglig grunnlag som beskriver potensialet, mulighetene og utfordringene med et ferjetilbud, skal det utføres flere analyser. Blant det som skal vurderes og belyses er dagens og fremtidens kundegrunnlag, planforutsetninger, muligheter for driftsmodell, kostnader og finansiering, tekniske utfordringer, maritime forhold, konsekvenser for klima og miljø og hvilke typer ferjer som kan være aktuelle.

– Vi kommer til å trekke på WSPs tverrfaglige miljø innenfor samfunnsfaglige utredninger for samferdsel. Det blir både miljø- og klimarådgivning, mobilitet, areal- og transportplanlegging og økonomiske analyser, forteller avdelingsleder for planleggingsledelse og analyse i WSP, Julia Obrovac.

Vil bidra til grønnere byutvikling

Leder av prosjektgruppa for utslippsfri fjord- og elveferje, Jan Erik Hansen, gleder seg over at arbeidet nå er i gang.
–  WSP har solid kompetanse, god kapasitet og stort engasjement for å bidra til by- og næringsutvikling i drammensregionen. De har erfaring fra relevante prosjekter, er faglig oppdatert på temaet grønn mobilitet og deler vår oppfatning om at samfunnet må utnytte vannveien bedre, sier Hansen.

De neste årene vil det komme 20 000 nye fjord- og elvenære boliger i Drammen. Med fokus på grønn byutvikling, mobilitet og mindre belastning på veinettet mener drivkreftene i forprosjektet at en ferje vil være en riktig løsning for fremtiden.
– En utslippsfri ferje vil gi bedre klima og miljø, og spesielt bylufta i Drammen vil forbedres. Den vil bidra til å etablere nye miljøvennlige og bærekraftige reisevaner, i tillegg til at det binder sammen byen vår på en flott måte. Jeg er overbevist om at WSPs utredning vil være med på å danne et solid grunnlag for å ta kloke beslutninger om hvordan regionen kan utvikle kollektivtilbudet ved å utnytte vannveien bedre, avslutter Hansen.