Aktuelt

Karbonfangst-kontrakt til Ramirent

Bildet: . Fra venstre: Fagselger modul i Ramirent; Ragnar Davidsen, prosjektleder modul i Ramirent; Åge Andreassen, prosjekt- og logistikksjef ved Norcem Brevik; Sjur Wiggo Jensen og prosjektleder grensesnitt CCS ved Norcem Brevik; Trond M. Høyseth Tangen.

Ramirent har fått det prestisjefylte oppdraget med å levere moduler til Norcems banebrytende karbonfangst-anlegg på fabrikken i Brevik.

Dette blir verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst.
 
– PRESTISJEFYLT PROSJEKT

– I Ramirent har vi høyt fokus på det grønne skiftet, og vi satser nå på en modernisering av utstyrsparken vår med et mål om å bli 100 prosent fossilfri innen 2023. Sett på denne bakgrunn er det viktig for oss å få lov til å være leverandør inn i et så stort og prestisjefylt miljøprosjekt som dette. Nå kommer vi til å satse fullt og helt på å sikre en utmerket leveranse til Norcem slik at de får en god og effektiv fremdrift i karbonfangst-prosjektet i Brevik, sier direktør for CC Rental i Ramirent Norge; Lars Magne Zahl, i en pressemelding.
 
Han får støtte fra fagansvarlig for moduler i Ramirent, Åge Andreassen. – For oss er dette både et meget spennende og et svært attraktivt prosjekt å være med på. Karbonfangst-anlegget er helt unikt og gir mye oppmerksomhet både miljøpolitisk og i media. I tillegg er det en utbygging som medfører mye positivt fokus på utvikling av stadig bedre og mer bærekraftige løsninger, sier Andreassen.

– RAMIRENT KOM BEST UT

Ramirent signerte kontrakten med HeidelbergCement Groups datterbedrift Norcem 1. juni. Oppdraget starter etter sommeren og skal etter planen være fullført i mai 2025. 

– Dette er resultat av en offentlig anbudskonkurranse der det var fire tilbydere med i konkurransen. Alle tilbydere ble rangert etter et sett av kriterier, og Ramirent ble valgt ut ifra score på leveringsevne, pris og kommersielle vilkår, samt kvalitet og kapasitet. Ramirent kom best ut etter en samlet vurdering av alle kriteriene, forklarer prosjektansvarlig for Norcems del av karnbonfangst-anlegget; Sjur Wiggo Jensen.

– Det er også en stor fordel at Ramirent har svært god kjennskap til Norcem i Brevik og har hatt et godt samarbeid med selskapet over tid. Rammeavtalen vi har inngått gjelder leie, rigging og transport av moduler samt flytting internt under byggeperioden, opplyser Åge Andreassen i Ramirent Norge.

VERDENS FØRSTE

Det finnes i dag tusenvis av industrianlegg rundt om i verden som slipper ut store mengder CO2, og ifølge norcem.no kan karbonfangst og lagring bli helt avgjørende i arbeidet med å stoppe både denne forurensingen og klimaendringene for øvrig.  

Norcem er en av Norges største byggematerial-produsenter, men ifølge norskeutslipp.no slipper selskapets fabrikk i Brevik ut mellom 820.000 og 890.000 tonn CO2 årlig. Samtidig har selskapet en visjon om at betongproduktene skal være CO2-nøytrale innen 2030. Da er karbonfangst helt nødvendig.

I desember 2020 besluttet den norske regjeringen å satse på CCS (karbonfangst og lagring) slik at HeidelbergCement og samarbeidspartnerne fikk mulighet til å virkeliggjøre planene om å bygge verdens første fullskala-anlegg for karbonfangst i sementindustrien hos Norcem i Brevik.  Anlegget, som er landet største industriklimaprosjekt, skal fange 400.000 tonn CO2 årlig, noe som tilsvarer årlige utslipp fra rundt 200.000 fossildrevne biler.

Bildet: Anlegget, som her er lagt inn og farget gult i bildet av Norcem-fabrikken i Brevik, skal fange 400.000 tonn CO2 årlig, noe som tilsvarer årlige utslipp fra rundt 200.000 fossildrevne biler.

LAGRES I NORDSJØEN

Karbonfangst-anlegget vil ha en pris på cirka tre milliarder kroner, og det er beregnet at rundt 850 årsverk må brukes de neste 3,5 årene for å bygge anlegget. I følge norcem.no er det planlagt å frakte CO2-fangsten med båt til et nytt mottaksanlegg på land, nærmere bestemt til Naturgassparken i Øygarden før det fraktes i rørledning ut til permanent lagringssted i Nordsjøen.

I første omgang skal det blant annet bygges seks tanker i Brevik som mellomlagrer CO2 samt utlastingsanlegg for flytende CO2 i Grenland havn. Prosjektet er et samarbeid mellom Norcem, Aker Carbon Capture, Northern Lights (Equinor, Shell og Total) og Gassnova. 

– HMS I FOKUS

Fagansvarlig for Ramirents leveranse til karbongfangst-prosjektet; Åge Andreassen, understreker at HMS vil være det aller viktigste også i forbindelse med dette oppdraget.

– Arbeidene skal foregå inne på Norcems industriområde med tung trafikk, store maskiner og høyt aktivitetsnivå. HMS vil derfor som alltid være det viktigste for både Norcem og Ramirent som skal sørge for at våre arbeider utføres slik at alle kommer uskadd hjem fra jobb hver dag. I tillegg er vi klar over at prosjektet er krevende i seg selv, noe som betyr at det kan bli endringer med hensyn til fremdrift. Dette vil kreve god fleksibilitet og en tett oppfølging av behov og ønsker som dukker opp gjennom byggeperioden, forklarer Andreassen.