Aktuelt

IWMAC og Egain slår seg sammen

Bildet: Trond-Øystein Bjørnnes, Administrerende direktør. Foto: IWMAC

Norske IWMAC og svenske Egain slår seg sammen med en visjon om å levere et betydelig bidrag til reduksjon av klimagassutslipp.

Sammen tar de sats for å bli det ledende selskapet i Europa for kontroll og optimalisering av energiforbruk i eksisterende og nye bygg. Dette skal de gjøre gjennom digitalisering og bruk av selskapets egenutviklede programvare. Virksomheten vil ha kontorer i 7 land.

Bygg står for hele 40% av utslippene i Europa, hovedsakelig fra oppvarming og kjøling, og 75 % av alle bygg er energi ineffektive. Prognoser tilsier videre at hele 95% av dagens bygg vil være i bruk om 50 år. Når ambisjonen til EU er å redusere utslipp av klimagasser med 55% innen 2030 vil reduksjon av energiforbruk til alle formål i bygg stå særdeles sentralt for å oppnå dette målet.

Byggteknikk fra Trondheim med Magnus Bang Svendsen i spissen er hovedeier i IWMAC og blir største aksjonær etter sammenslåingen. Med seg på laget får de Summa Equity og Pivot Invest, som begge var på eiersiden i henholdsvis Egain og IWMAC fra før. Det nye selskapet har allerede 6 000 nærings- og offentlige bygg og 3 000 dagligvarebutikker i Nord Europa som kunder, med en særlig sterk posisjon i Norge og Sverige. I 2020 omsatte selskapene for om lag 160 millioner kroner og har nå 120 ansatte, i tillegg til et stort partnernettverk. Selskapene leverer komplette og integrerte løsninger for overvåkning, kontroll og styring av kjøling, varme og energi.

Trond-Øystein Bjørnnes, administrerende direktør i IWMAC, vil lede den sammenslåtte virksomheten, som innen kort tid vil få nytt navn.

– IWMAC økte omsetningen med 28% i fjor og ordreinngangen så langt i år er opp 38%. Kombinasjonen av Egain og IWMAC muliggjør en raskere innovasjonstakt som skal komme våre kunder og partnere til gode. Flere kunder har fått øynene opp for hvordan vi umiddelbart kan bidra til å redusere energiforbruk, utslipp av klimagasser og kostnader. Det er vinn-vinn for alle, sier Bjørnnes i en pressemelding.

Kent Zehetner fra Pivot Invest, styreleder i IWMAC, blir også styreleder i det sammenslåtte selskapet. Zehetner er tidligere toppsjef i det globale teknologi- og værselskapet StormGeo og arbeider i dag med flere vekstselskaper innen digitalisering og teknologi.

– Vi kan hjelpe kunder med en betydelig reduksjon i kostnader og utslipp uten vesentlige investeringer. Denne gevinsten gir store muligheter, sier Zehetner.Det nordiske investeringsfondet Summa Equity var før sammenslåingen hovedeier i Egain og blir med videre for fullt som en stor eier i det sammenslåtte selskapet. Organisasjonene og løsningene utfyller hverandre på en veldig god måte for etterspurte kundeløsninger framover og vekstmuligheter. Teknologien, folkene og kompetansen i disse organisasjonene er virkelig et solid fundament for reisen videre, både med innovasjon og konsolidering i bransjen, sier Partner i Summa, Gisle Glück Evensen, avslutningsvis i pressemeldingen.