Aktuelt

Isola med ny brannteknisk dokumentasjon

Isola har nå dokumentasjon for bruk av brannklassifisert vindsperre på underlag av Rockwool Flexi A-plater og gipsplater benyttet til utvendig vindtetting.

– Her er vi først på banen. Ny oppdatert SINTEF Teknisk Godkjenning for Tyvek FireCurb Soft trådte i kraft fra 1. februar i år. Det gjør at det blir enklere å finne og tyde informasjon om brannegenskapene til produktet. Da kan de som prosjekterer og bygger være trygge på at de har valgt riktig brannteknisk løsning, sier leder for innovasjon i Isola, Jørgen Young, i en pressemelding.

Klassifisert i brannteknisk klasse B-s1,d0
I godkjenningen spesifiseres det at FireCurb Soft har brannteknisk klasse B-s1,d0 på underlag av gipsplater og isolasjon med densitet større enn 30 kg/m3. I tillegg er produktet tidligere testet både fritthengende og mot tyngre isolasjon med densitet > 38 kg/m3.Tekst illustrasjon: Utdrag fra SINTEF TG nr. 2043

Klassifisering i henhold til norsk byggeskikk
– Bakgrunnen for at vi nå kommer med ny dokumentasjon er å sikre at brannklassifiseringen er relevant i forhold til norsk byggeskikk. Standarden, NS-EN 13501-1 klassifiserer vindsperre produkter i henhold til kombinasjonen av materialer som er testet. Det vil si vindsperren i kombinasjon med et bestemt underlag, eventuelt vindsperren alene uten underlag, forklarer Jørgen Young.

– Dersom vindsperren er testet alene som fritthengende vil klassifiseringen produktet oppnår bare gjelde dersom den også er montert tilsvarende på byggeplassen. Og slik bygger vi jo ikke i Norge. Her monterer vi vindsperren direkte mot veggkonstruksjonen, og det kan gi helt andre brannegenskaper enn om vindsperren er montert alene mot et hulrom.

– Slik vi ser det er det derfor viktig at tester og dokumentasjon gjenspeiler reelle forhold, og at produktene testes og klassifiseres i forhold til dette, avslutter Jørgen Young.