Aktuelt

Intelligente rør – et våpen mot klimautfordringer

Illustrasjonsbilde: Q-Bic overvannskassetter fra Wavin

Rørprodusenten Wavin ser digitalisering og overvåking som en del av fremtidens løsning for den pressede vann- og avløpsinfrastrukturen.

Over hele Norden har nedbørsmønstre endret seg og grunnvannsnivå steget, noe som har økt belastningen på kloakksystemene i så stor grad at mange pumpestasjoner og renseanlegg er under stort press.

Ifølge Miljødirektoratets estimater vil den gjennomsnittlige nedbøren øke med opptil 30% mot slutten av århundret. Samtidig blir det kraftigere og mer langvarige regnperioder som kommer hyppigere og mer intense. Dette skaper utfordringer for avløpsinfrastrukturen som designes og bygges på tilnærmet lik måte som på 70-tallet. Sammensetningen av utfordringer krever nye løsninger, og ifølge plastrørprodusenten Wavin er en del av løsningen digital.

Gjemt og glemt?

– Vi må vite mye mer om hvordan spillvannet oppfører seg, men det krever avansert måle- og sensorteknologi, slik at vi kan avlede vannet når det blir nødvendig. Om ikke, så ender vannet i innbyggernes kjellere, sier Henning Nykjær Stabell, produktsjef hos Wavin, i en pressemelding.

Ifølge produktsjefen vil det neste paradigmeskiftet i kloakksystemet involvere sensorer som kan overvåke sammensetningen av spillvannet og belastningen på systemet. Samtidig må spillvannet ledes til de riktige stedene ved for eksempel kraftig nedbør.

– Når systemene våre først er gravd ned, blir de ofte glemt. Men i virkeligheten bør vi se på spillvannssystemet på samme måte som trafikken på overflaten, der vi har kontroll over vannstrømmen via overvåking. Det har vi på ingen måte i kloakksystemene våre i dag, sier Henning Nykjær Stabell.

Innovative produkter er på vei

I et forsøk på å demme opp for klimaendringenes ødeleggende effekt på infrastrukturen vil Wavin de neste årene øke utviklingen av mulighetene som digitalisering og data gir. Med en digital utviklingsavdeling i Nederland og en dedikert målsetting om å kontinuerlig utvikle løsninger for både dagens og fremtidens utfordringer, arbeider Wavin med flere nye digitale tiltak, som blir presentert i løpet av 2022.

– Intelligente rør blir et nødvendig våpen mot klimautfordringer. Vi skal alle leve av fremtidens systemer, og hos Wavin vil vi bidra til å sikre at spillvannssystemet blir mer intelligent, sier Henning Nykjær Stabell.

Tester digitale løsninger

I perioden 2018-2021 deltok Wavin i DRAINman-prosjektet, som ble startet av Miljøstyrelsen i Danmark. Underveis i prosjektet viste resultatene at spillvannsproblemene er relativt omfattende, som antatt. I prosjektet ble kildene til uønsket vann i spillvannsrørene målt ved hjelp av elektriske sensorer i Wavins kummer. Forsøket viste blant annet at 14 prosent av spillvannet er feilkoblet regnvann som legger unødvendig press på systemene.

På samme måte har Wavin engasjert seg i flere forsøksprosjekter iblant annet Norge og Nederland, som har fokus på å montere sensorer i eksisterende kummer for å digitalisere spillvannshåndteringen. Flere forsøksprosjekter er under oppseiling, og ifølge Henning Nykjær Stabell skal de vise veien for fremtidens håndtering av spillvann.

– Bransjen mangler en bedre forståelse for hvordan vi kan utvikle og tilby løsninger som gir forsyningsselskapene større avkastning. De første prototypene våre er lovende, og vi er i full gang med å oppskalere digitaliseringen av spillvannssystemet, avslutter Henning Nykjær Stabell.