Aktuelt

Innleder samarbeid om overskuddsmasser

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Material Mapper, Zeekit, MHTech og Byggfakta Docu samarbeider nå om å etablere et nasjonalt markedssystem for overskuddsmasser.

– Bakgrunnen for samarbeidet tar utgangspunkt i et anbud for innovasjonspartnerskap for markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasser. Samarbeidet ble innledet, siden begge er aktører i bransjen som jobbet med komponenter som kunne passe inn i en slik helhetlig løsning for massehåndtering, heter det i felles en pressemelding fra selskapene. 

Tilbudsdokument på plass

 – Byggfakta Docu og Material Mapper ble etter tett dialog enige om å inngå et samarbeid, men hadde behov for både en transportløsning, samt en løsning for beregning og estimering av CO2-utslipp. Med dette ble Zeekit og MHTech invitert på banen. De fire selskapene har de siste månedene jobbet frem et tilbudsdokument, som beskriver en ny markedsplattform for overskuddsmasser. Beskrivelsen innebærer at Byggfakta bidrar med opplysninger fra bedriftens unike prosjektdatabase, samt at det innhentes informasjon fra tiltakshavere og utbyggere om behov og overskudd av masser.

Hovedplattformen

– Material Mapper AS er hovedplattformen som strukturerer disse dataene. Her vil samtlige konstruksjoner få en egen tilgang hvor de kan oppdatere behov, legge ut kjøp/salg av masser samt initiere kontakt mellom prosjekter i samme område. Ved et inngått kjøp/salg kan partene etterspørre en transport som kobler på Zeekit sin transportløsning, CollectorPRO. Her vil transportører kunne levere tilbud på en transportetappe, hvor tilbudene vil inneholde data om CO2-utslipp fra kjøretøyene og kjøreruten, heter det videre i pressemeldingen.

CO2-beregning

– Ved å integrere MHTech sine CO2-beregninger, kan prosjektene i samtid synliggjøre forventet besparelser på CO2-utslipp ved kjøp/salg av overskuddsmasser, samt beregne CO2 utslipp fra transport. I tillegg har Material Mapper AS laget en estimator som beregner forventet avfallsmengde fra prosjektene, som man i neste omgang kobler på med MHTechs utslippsdata.  Disse gir informasjon om hvor mye CO2-utslipp det er knyttet til avfallet fra prosjektet. Besparelser oppnådd i plattformen vil kunne gi prosjektene sertifikater på bespart-CO2 utslipp. 

Unik prosjektinformasjon

– Denne nye plattformen, for effektiv og miljøvennlig utnyttelse av overskuddsmasser, består med andre ord av selskaper som i hovedsak har ferdigutviklede løsninger. Disse trenger kun å sys sammen til et fullkomment system, før det kan lanseres. Ved å nyttiggjøre tilgangen til de over 100 000 prosjektene i Byggfakta sin prosjektdatabase, er dessuten muligheten stor for en eventuell rask ekspandering til hele Norden. Med tiden ser vi muligheter for å utvide produktporteføljen til også å inneholde kjøp/salg av ombrukbare materialer. 
– Lansering av den nye plattformen er forventet å finne sted før årsskiftet, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.

Om Material Mapper:
Material Mapper sin plattform gir kunden oversikt over alle bygg som skal rives, ombygges eller bygges nytt. Disse kobles på med tilgjengelige ombrukskartlegging, samt estimater på hvilke materialer bygningene inneholder. Material Mapper opptrer som konsulent for aktører som ønsker å gjenbruke materialer for tidsbesparelser i f.eks. kartleggingsfasen av søket på gjenbrukte materialer.

Om Zeekit:
Zeekit har spesialisert seg på flåtestyringssystemer, elektroniske kjørebøker og digitaliseringsverktøy for folk i felt. Zeekit utvikler teknologi for selskaper med medarbeidere på jobb ute, og for bransjer der leverandør og oppdragsgiver har tett kontakt. Som for eksempel transport, drift og vedlikehold, facility management eller entreprenører.

Om MHTech:
MHTech er et rådgivende firma spesialisert på beregning av energiforbruk, energieffektivitet og utslipp. Gründerne har tidligere erfaring fra tilsvarende oppdrag innen petroleumsnæringen. Visjonen til MHTech er å bli et ledende internasjonalt analyseselskap for energi, miljøteknologi og bærekraft.

Om Byggfakta:
Byggfakta har Nordens største prosjektdatabase, og har levert prosjektinformasjon til bygg- og anleggsbransjen siden 1969. Byggfakta sin tette overvåking av alle byggeprosjekter, samt forventede og utlyste anbud, gjør at mange arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndverkere og leverandører av byggematerialer velger å kjøpe tjenesten Byggfakta SMART.