Aktuelt

Igangsettinger bremser opp

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Byggfakta legger om kort tid ut nye tall for vår byggestartsindeks. Tallene viser for første gang på svært lenge nedgang i alle fylker, sammenlignet med forrige måned.

Av Pål Engeseth

Vi forventer derfor tøffere konkurranse om prosjektene som igangsettes fremover.

Statistikken viser ellers også at vi kommer fra et høyt nivå sammenlignet med for ett år siden.

På landsbasis er det i Byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert igangsettinger for totalt 60,2 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en nedgang siste måned på totalt 5,8 prosent.

Samlet sett har imidlertid veksten gjennom det siste året vært god. Sammenlignet med samme måned i fjor, er denne veksten på 42,7 prosent. 
Uten å overtolke tallene, er dette en markant vekst. Selvsagt kan dette delvis forklares med Covid -19 situasjonen, som er vesentlig annerledes nå enn for ett år siden.