Bransjekommentar

Hvordan få flere utslippsfrie maskiner på bygg- og anleggsplasser?

Foto: NCC

BRANSJEKOMMENTAR: En økt satsing på utslippsfrie maskiner i bygg- og anleggsprosjekter vil redusere direkteutslippene av klimagasser. NCC er i gang med prosjekter der vi tar i bruk el-drevne og utslippsfrie maskiner. Vi ønsker oss gjerne flere, og da må alle gode krefter jobbe sammen.

Av Mette Hjulmand Erbs, leder Miljø og bærekraft NCC Building Norge

Både under byggingen av Stovner bad i Oslo Stovner bad, Oslo | NCC samt byggingen av ny Drammen stasjon – Sundhaugen UDK03 Drammen stasjon – Sundhaugen. | NCC i Drammen bruker NCC utslippsfrie maskiner under bygg- og anleggsarbeidet.

NCC ønsker å satse ytterligere for å gjøre våre anleggs- og byggeplasser utslippsfrie, og som et av Nordens ledende entreprenørselskap har vi tatt et strategisk valg om at vi vil kunne levere utslippsfrie byggeplasser til våre kunder. Utslippsfrie anleggsmaskiner kutter ikke bare de direkte utslipp av klimagasser, for naboer og nærområder rundt bygg- og anleggsplasser gir maskinene betydelige forbedringer i form av mindre støy, vibrasjoner og lokal forurensing.

Oslos første fossilfrie byggeplass

Nye Jordal amfi var Oslos første fossilfrie byggeplass fra 2016.

NCC jobbet første gang med fossilfri byggeplass under byggingen av nye Jordal Amfi NCC bygger nye Jordal Amfi | NCC, på oppdrag for Oslo kommune fra 2016. Nye Jordal amfi var da Oslos første fossilfrie byggeplass. Siden den gang har NCC gjort en rekke nyttige erfaringer, den senere tid også med utslippsfrie byggeplasser.

Noe av det viktigste vi har erfart er at godt samarbeid og felles målsettinger for utbygger og utførende entreprenør, er avgjørende.

På Stovner bad har mange gode krefter jobbet sammen tidlig. Byggherre Oslo kommune har blant annet lagt høyspent inn på området for å få nok strøm til lading av de elektriske maskiner som er i bruk, et avgjørende tiltak som tidlig ble prioritert.

Bildet. Elektrisk gravemaskin i aksjon på byggeprosjekt Stovner bad i Oslo.

NCCs UE på grunnarbeider har ved hjelp av støtte fra Enova, kjøpt inn flere elektriske gravemaskiner, og der inntil fire nå er i bruk på byggeplassen på Stovner.

Jernbanebygging på batterier

I det pågående jernbaneprosjektet for Bane NOR i Drammen bygges det også elektrisk, og her supporteres strømmen fra batterier. Ved anleggsområdet på Gulliksrud er store, mobile og ladbare batterier siden i vår tatt i bruk til anleggsmaskiner i et viktig testprosjekt i samarbeid med Bane NOR og Skagerak Energi. Bygger på batterier på jernbaneprosjekt i Drammen | NCC

Her får vi testet dette i fullskala der både gravemaskin, heisekran og en del småelektrisk utstyr innenfor anleggsgjerdet får sin kraft fra de store mobile batteriene. Batteriene sørger også for lys og varme i brakkeriggen på anleggsplassen.

Bildet: Mobile batterier supporterer utslippsfrie maskiner i testprosjekt under jernbanebygging i Drammen

Et viktig testprosjekt som er blitt til igjennom Regjeringens tilskuddsordning for utslippsfrie FoU-prosjekter. Insentivet bidrar til viktig forsknings- og utviklingsarbeid for å på sikt kunne drifte NCCs anleggsplasser utslippsfritt på en lønnsom måte. I NCC synes vi det er svært spennende å kunne ta del i dette som en pilot på deler av jernbaneprosjektet for Bane NOR i Drammen.

Erfaringene fra testprosjektet så langt er gode, og med god planlegging er det ikke noe problem å bygge med elektriske maskiner og utstyr.  Prosjektet holder fremdriftsplan og alt går som det skal.

Gode resultater av samarbeid

På byggprosjektet Stovner bad ser vi videre det gode resultatet av samarbeidet mellom kunden (byggherre) og leverandørene, slik at vi har fått maskinene på plass ved oppstart av prosjektet.

For å få dette til, er vi avhengige av kunder og samarbeidspartnere som tenker langsiktig, samt at elektrifisering og bruk av utslippsfrie maskiner kommer tidlig inn i prosjektplanleggingen.

Forutsigbare rammebetingelser er også avgjørende, både for NCC og for våre leverandører, slik at det blir attraktivt å investere i en elektrisk maskinpark.

Bildet: Stovner bad i Oslo ferdigstilles i 2026

Suksessfaktorer for mer utslippsfrie maskiner i bygg- og anleggsprosjekter:

  • Samarbeid og felles målsettinger
  • Langsiktige, strategiske kunder
  • Tidlig planlegging
  • Forutsigbare rammebetingelser
logo
Bjørn Laberg